Toutsaint Busuttil

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Toutsaint Busuttil jew aħjar kif kienu isibhu aħjar bħala Tusè, twieled iż-Żejtun fit-8 ta’ Jannar, 1912, bin Giovanni u Maria Caruana.

Studja l-arti mal-iskultur Emmanuel Xuereb u l-pitturi magħrufa, Lazzaro Pisani u Caruana Dingli.

Huwa ħa kors akkademiku ta’ erba’ snin fl-Accademia di Belle Arti f’Ruma u rebaħ premju fil-Konkors Calderon, organizzat mill-Akkademja Brittanika. Iżżewweġ lil Giaele Gatt. Fost ix-xogħlijiet tiegħu barra l-knejjes insibu d-dekorazzjonijiet tas-Sala l-Kbira fil-Berġa ta’ Aragona, it-Teatru Manoel u f’ħafna kollezzjonijiet privati.

Miet fis-6 ta’ Jannar 1994 u ndifen fiċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija Addolorata.

Xogħlijiet: [Malta] Ħal-Għaxaq, Ħal Luqa, Marsaxlokk, Mosta, Sliema, Ħaż-Żabbar, u ma jistax jonqod Iż-Żejtun, f’ Għawdex għandu xogħlijiet f’ Sannat.