Stephen Miceli

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.

Stephen Miceli twieled fit-18 t’Awwissu, 1963 mill-ġenituri Arthur Miceli u Carmelina mwielda Saydon.

Tgħammed u rċieva l-ewwel sagramenti fil-parroċċa ta’ San Girgor il-Kbir, f’ tas-Sliema, peress li trabba u għex l-ewwel snin ta’ ħajtu fi Triq Norfolk, biswit il-knisja parrokjali. Aktar tard, ta’ għaxar snin, il-familja marret toqgħod fi triq Blanche Huber, fejn baqgħet fl-akkwati tal-istess knisja.

Minn eta’ ċkejkna beda jattendi l-Oratorju Sależjan fejn kien ukoll abbati. Minn għand missieru Arthur u minn għand nannuh Ġanmari’ Saydon wiret l-imħabba lejn il-festi u lejn il-kultura reliġjuża ta’ pajjiżna.

Fis-sena 1980 inħatar Segretarju tal-Kumutat tal-Festa Esterna ta’ San Girgor il-Kbir u kien strumentali sabiex fis-sena 1987 twaqqfet is-Soċjeta Mużikali San Girgor (Sliema). Serva ta’ Segretarju ta’ din is-Soċjeta’ għal 25 sena sħaħ. Fis-sena 2022 inħatar Membru Onorarju u sena wara, fis-sena 2023 ikkontesta għall-kariga ta’ President u ġie elett.

Stephen Miceli huwa gradwat B. Ed. (Hons) mill-Universita’ ta’ Malta fis-sena 1989 u P.G. Dip. Educ. Mngt & Admin fis-sena 2005 mill-istess Universita’. Fost karigi ohra fil-qasam tal-Edukazzjoni serva bħala Kap tal-Iskola fl-iskejjel primarju tal-Floriana u tal-Mosta.

Huwa miżżewweġ lil Theresa, mwielda Tortell, u għandhom żewġ ulied, Cristina u Stefano.