Santwarju - Innijiet Marajni - Mużika mill-Festa Xlukkajra 2019

From M3P
Jump to: navigation, search
No Marches Lyrics Composer Productions Recording Engineer Year
01 Innu Pontifiċju - O Felix Roma Mons. Raffsello Lavagna Charles Counod Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
Quddiesa tal-Ħruġ
02 B'Ruħna Mżejna Mons. Alfred Xuereb Mro. Joseph M. Barbara Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
03 Mulej Ħniea Mro. Etienne Spiteri Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
04 Glorja Mro. Etienne Spiteri Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
05 Mal-Inċens Mons. Alfred Xuereb Mro. Joseph M. Barbara Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
06 Qaddis Mro. Etienne Spiteri Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
07 Ħaruf t'Alla Mro. Etienne Spiteri Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
08 Antifoia Mro. Carlo Diacono Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
09 Tantum Ergo Mro. Etienne Spiteri Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
10 Il-Wasal Tiegħek fostna Salvinu Caruana Mro. Edric Micallef Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
Innijiet Xlukkajri
11 Ave Maria Mro. Joseph M. Barbara Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
12 Padruna tax-Xlukkajri Joseph Gravina Mro. Joseph N. Sammut Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
13 Lis-Sultana tax-Xlukkajri Salvinu Caruana Mro. Brian Bugeja Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
14 Lill-Padruna Cynthia Jones Mro. Allan Micallef Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
15 Innu Lil Marsaxlokk Mro. Joseph M. Barbara Mro. Joseph M. Barbara Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
16 Si Levi Tradizzjonali Tradizzjonali Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
17 Lill-Madonna ta' Pompei, Mix-Xlukkajri Sunny Aquilina Mro. Etienne Spiteri Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
18 Innu Marċ - Lill-Madona ta' Pompei, Marsaxlokk Salvinu Caruana Mro. Vincenzo Ciappara Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
19 Innu Popolari lill-Madona ta' Pompei Mons. Alfred Xuereb Mro. Joseph M. Barbara Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
20 Ave Maria Michael Lorenc Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019
21 Santwarju Kan. Luke Seguna Mro. Etienne Spiteri Santwarju Madonna ta' Pompei Marsaxlokk Alan Schembri 2019