Michaelangelo Farrugia

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.

Mro. Michelangelo Farrugia twieled f' iż-Żurrieq nħar id-19 ta' Mejju 1927. Il-ġenituri tiegħu kienu Ġużeppi u Ġużeppa nee’ Schembri.

Huwa ħa t-tagħlim mużikali tiegħu mill-Kazin tas-Soċjeta Mużikali Santa Katarina taż-Żurrieq fejn tgħallem il-Kurunetta.

Laħaq Surmast tas-Soċjeta Mużikali San Ġużepp (Ħal Kirkop) fl-1965 u mill-ewwel beda t-tagħlim ta' l-allievi. Fil-fatt insibu bandisti Ii għadhom idoqqu sa llum u tgħallmu taħt Mro. Farrugia.

Huwa kien Assistent Surmast tal-Baned Santa Katerina taż-Żurrieq, Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri ta' Ħal Qormi u tas-Soċjeta Filarmonika La Stella tal-Gudja.

Is-Surmast Michelangelo Farrugia kien miżżewweġ lil Catherine nee’ Cauchi u minn dan iż-żwieġ twieldu tliet ulied: Joe, Katie u Aida.

Huwa miet fis-16 ta' Diċembru 1991 fl-eta ta' 64 sena.