Marian Hymns - Innijiet Marjani - Tota Pulchra - Soċjeta' Filarmonika San Ġorġ, Bormla (2004)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Hyms Marches Composer Lyrics Productions Recording Studio Recording Engineer Year
01 Fil-Kuruna Dehbiena Fuq Rasek Raymond Sciberras Sunny Aquilina Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
02 Omm Beltna Raymond Sciberras Sunny Aquilina Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
03 Tassew Etienne Spiteri Charles Spiteri Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
04 Insellmulek O Maria Carmelo Vella Sunny Aquilina Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
05 Tislima Lil Marija Immakulata min-Nies Ta' Bormla Carmelo Ciantar Dun Karm Psaila Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
06 L'Immacolata Carlo Diacono Dun Karm Psaila Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
07 Marija Immakulata Lejk Induru Michael Camilleri Sunny Aquilina Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
08 Angelus (Lilek Omma Alla) Andrea Castelli Dun Carm Sciberras Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
09 F'Dik Ħarstek Ħanina Dun Frans Camilleri P. Daniel Sammut Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
10 Fil-Ħlewwa ta' Mejju Ġużeppi Caruana Dun Karm Psaila Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
11 Infaħħru lil Marija J. Cruger Dun Karm Psaila Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
12 Lil Marija Regina Lorenzo Perosi Dun Karm Farrugia Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
13 Innu Lill-Verġni Mbierka Patri Gaetano Maria Galea O.F.M cap Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
14 Tislima Lil Marija Immakulata Patri Gaetano Maria Galea O.F.M cap Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
15 Marija Bla Tebgħa Ħarisna Sunny Aquilina Sunny Aquilina Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
16 Madonna Sbejħa Tagħna Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
17 Innu Ta' Fatima Dun Karm Psaila Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
18 Ismagħns l-Għanja Dun Karm Psaila Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
19 Minn Qalbna Nħobbok Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
20 O Kemm Nixtieq Naraha Dun Karm Farrugia Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
21 Fanfarra - Ave Marija Vincenzo Ciappara Patri Anastasju Cushieri Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
22 Magnificat Raymond Sciberras Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004
23 Innu Marċ lill-Kunċiżżjoni Vincenzo Ciappara Dun Frans Camilleri Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2004