Maġġur Anthony Aquilina

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.
Maggur Aquilina portrait.JPG

Maġġur. Anthony Aquilina twieled fil-25 ta' Lulju 1906, f' Ħaż-Żebbuġ. Ismu stess kien Pawlu imma kien magħruf bħala Anthony. kien Surmast u kompożitur ta’ bosta Baned Maltin.

Fl-1914, f’eta ta’ tidel ta’ tmien snin, li kien qed jinkuraġġixxi biex jingħaqad mas-Soċjeta Filarmonika Banda San Filep, Ħaż-Żebbuġ. Fl-1916 daħal jdoqq mas-Soċjeta Filarmonika Banda San Filep u erba’ snin wara kiseb postu fl-armata fejn daħal bħala Tifel tal-Banda u dan dam għal ħames snin.

Huwa ngħaqad mal-Armata ta' età żgħira imbagħad ipproċeda lejn ir-Renju Unit. Studja tal-mużika tal-Iskola Militari Rjali tal-Mużika prestiġjuża f'Kneller Hall fi Twickenham. Huwa ggradwa bħala kadetti anzjan fl-1931, u spiċċa l-ewwel fil-kors.

Meta rritorna Malta, Aquilina reġa’ ingħaqad mal-RMA bħala surmast tal-banda u malajr inħatar surmast tal-banda reġimentali. Fi Steptember 1940. Ġie kkummissjonat bħala Uffiċjal. Serva sal-1958 meta rtira bil-grad ta’ maġġur.

Ftit wara ngħaqad ma’ Rediffusion (Malta) Ltd. u kien id-direttur tal-mużika ta’ dak in-netwerk sal-1972.

‘Il-Maġġur’’, kif kien magħruf popolari ħafna, ikkompona madwar 50 marċ tal-banda li huma fost l-aktar popolari fl-użu attwali mhux biss mill-baned f’Malta iżda kull fejn ġew iffurmati baned minn migranti Maltin barra minn xtutna. Ġie kkummissjonat ukoll li jikteb għaxar innijiet għall-banda għall-festi titulari tal-parroċċa lokali.

Minbarra r-rabta ta’ ħafna snin mal-armata. Aquilina kien assoċjat mill-qrib mas-Soċjeta Filarmonika King's Own, il-Każin Duke of Connaught's Own Band Club ta' Birkirkara u s-Soċjeta Mużikali Sant' Antnin f'Birkirkara, li tagħha kien fundatur. u President Onorarju.

Aquilina huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta’ marċi tal-banda tal-festa għall-baned tagħna. Marċi bħal Aħna Tfal ta' Ġejtu, Amos, Aswero, Balfrendosan, Benedict Silver Jubliee, Bozen, Ċieka u Ċelest, Come On Baldass;Come On The Stripes, Dur tond Fred, Elena Elena, El Picador, Et Donnay, Fiorentina, Fiesta, Forward, Fonz u Peppina, Forza Ċensina, Forza Ċensu Tagħna, Ġianni Sfarfar, Guitarreros, Ix-Xiħ, Josephine, dik, dak u l-Oħra, Lilywhites, Melita, Mona, Ta’ Ġerrew, Viva ix-Xemx, Wenzinos u Zorro fost oħrajn.

Uħud mill-logħbiet l-aktar popolari tiegħu nħarġu fi tliet selezzjonijiet differenti ta’ cassettes.

Id-domanda wasslet għall-ħruġ ta' żewġ CDs b'aktar għażla.

Maġ. Anthony Aquilina żżewweġ lil Catherine Ross fl-1932 u kellhom iben wieħed.

Miet fil-21 ta’ Settembru, 1985.

Category:Maġġur Anthony Aquilina Photos