Leonard Agius

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Mro. Leonard Agius twieled Ħal-Kirkop fl-1924 minn Salvu u Marija nee’ Chircop.

Beda t-tagħlim tal-mużika fil-każin tal-Banda ta’ Għaqda Mużikali San Leonardu ta ' Ħal-Kirkop fejn ħareġ idoqq il-Klarinett.

Kompla javvanza fit-tagħlim tal-mużika taħt Mro. William James Worley.

Baqa' jidderieġi l-banda sa ma’ emigra lejn Detroit fl-lstati Uniti ta' 1-Amerika nħar it-3 ta' Diċembru 1951. Kull meta ġie jara 1-farniljari tiegħu jew fil-festa, ħafna jiftakruh issellef klarinett jew anke ġieli. iġib tiegħu miegħu u jdoqq fis-servizzi kollha li l-banda San Leonardo kien ikollha fil-Festa.

Mro. Leonard Agius kien miżżewweġ lil Lina nee’ Mizzi u kellhom tlett itfal.

Huwa miet fl-1996 fl-għomor ta' 73 sena ġo Detroit fejn kien jgħix għal madwar 49 sena.