Giorgio Borg Olivier

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Giorgio Borg Olivier, twieledt fil-5 ta’ Lulju 1911 fil-Belt Valletta Kien statista u politiku ewlieni Malti. Huwa serva darbtejn bħala Prim Ministru ta’ Malta (1950–1955 u 1962–1971) bħala Kap tal-Partit Nazzjonalista. Kien ukoll Kap tal-Oppożizzjoni bejn l-1955–1958, u għal darb’oħra bejn l-1971–1977.

Borg Olivier ġie elett bħala wieħed mit-tliet membri Nazzjonalisti tal-Kunsill tal-Gvern fl-1939. F’Mejju 1940, meta l-kap tal-partit Nazzjonalista, Enrico Mizzi, ġie internat għall-ewwel darba mill-Ingliżi u deportat, Borg Olivier sar kap interim. Wara r-ritorn tiegħu, Mizzi għamel lil Borg Olivier id-deputat tiegħu. Tela’ fil-kariga bħala protett ta’ Mizzi u [[Sir Ugo P. Mifsud[[, Borg Olivier emmen fl-iżvilupp ekonomiku u soċjali ta’ Malta bħala stat indipendenti vijabbli u fil-ħtieġa ta’ ekonomija mħallta. Matul il-kariga ta’ premier tiegħu, huwa wettaq politiki korporattivi biex jiżviluppa l-industrija tat-turiżmu u l-kostruzzjoni bħala l-mutur tat-tkabbir. Taħt it-tmexxija tiegħu, l-istandards medji tal-għajxien żdiedu b’mod kostanti hekk kif Malta bdiet tissepara minn ekonomija ta’ fortizza purament dipendenti fuq l-istabbiliment militari Brittaniku.

Qrib it-tmiem tal-ħakma tiegħu bħala Prim Ministru, il-gvern tiegħu kien imħawwad minn diversi skandli politiċi u personali, li dehru li jissimbolizzaw it-tmermir morali tal-establishment politiku Malti. Irriżenja mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista fl-1977, Borg Olivier żamm is-siġġu parlamentari tiegħu sal-mewt tiegħu fl-1980. Huwa kien is-suċċessur bħala Kap tal-partit minn Edward Fenech Adami.

George Borg Olivier twieled il-Belt Valletta, iben Olivier Borg Olivier u Rosa (née Amato), u kellu tfulija protetta għex fil-Belt Valletta tas-snin għoxrin u tletin.

Borg Olivier trabba f’familja mgħaddsa mill-politika Nazzjonalista. Zijuh Salvatore kien kelliem tad-dar u mbagħad senatur, u mexxa l-oppożizzjoni għall-Partit Kostituzzjonali ta’ Lord Strickland fis-snin għoxrin qabel ma sar ministru tal-kabinett waqt il-kariga ta’ premier ta’ Ugo P. Mifsud fil-bidu tas-snin tletin. Borg Olivier mexa fuq il-passi ta’ dan iz-ziju billi sar nutar.

Edukazzjoni

Ġie edukat fil-Lyceum, Malta, u fl-Università Rjali ta’ Malta, fejn iggradwa Dottorat fil-Liġi fl-1937. Bħala student universitarju, Borg Olivier ġie elett President tal-Comitato Permanente Universitario sakemm ġie mrażżan mill-gvern kolonjali Brittaniku fl-Marzu 1935.

Borg Olivier iżżewweġ lil Alexandra Mattei fl-1943. Kellhom tifla waħda, Angela, u żewġ subien, Alexander u Peter. Alexandra Borg Olivier mietet fil-25 ta’ Frar 2009, ta’ 87 sena. Peter Borg Olivier miet fid-19 ta’ April 2012, ta’ 62 sena.

Is-snin tletin kienu partikolarment ta’ prova għas-soċjetà Maltija. Il-gwerra fil-kontinent ikkawżat tensjoni soċjali u kulturali fuq il-gżejjer. L-allinjament tal-kultura lokali mal-Italja minn elementi tal-elite soċjali deher li kien imġieba lackey lejn l-Italja Faxxista. Il-Partito Nazionale ta’ Enrico Mizzi u Sir Ugo P. Mifsud, il-partit magħżul minn Borg Olivier, ġie taħt skrutinju strett ladarba faqqgħet il-gwerra fl-Ewropa fl-1939. Il-gwerra wasslet għall-eżilju ta’ partitarji Nazzjonalisti, fosthom Enrico Mizzi, wieħed mill- mexxejja ewlenin tal-Partito Nazionale. Fil-25 ta’ Ġunju 1939, Borg Olivier indirizza l-ewwel quddiesa tiegħu fis-Siġġiewi, raħal li kellu wkoll l-uffiċċju tiegħu bħala nutar pubbliku:

...Giorgio Borg Olivier, figlio del compianto patriota ingegnere Oliviero. E' stato precisamente il notaio Giorgio a presentare a conclusione del magnifico comizio, due grandi mazzi di fiori ai nostri due capi Sir Ugo e Enrico Mizzi, a nome di quella laboriosa e patriottica popolazione rurale. Borg Olivier kellu rwol attiv f’din l-elezzjoni, fejn indirizza laqgħat politiċi f’diversi rħula, bħal Birkirkara u Bormla. Kien wieħed mit-tliet kandidati tal-partit, flimkien ma’ Mizzi u Mifsud, li għamluha fil-Kunsill tal-Gvern fl-1939. Il-linja tal-membri Nazzjonalisti fil-Kunsill tal-Gvern tal-1939 ma kinitx ostruzzjonista, madankollu t-tliet membri emmnu li "in-nazzjon huwa matur, u pjuttost matur minn issa biex jamministra l-gvern. Għandu talent biżżejjed, kapaċità suffiċjenti ta' xogħol u patrijottiżmu biżżejjed",

Borg Olivier intgħażel ukoll mill-Logotenent gvernatur William Dobbie bħala wieħed minn tmien Uffiċjali tal-Protezzjoni. Wara l-intern u d-deportazzjoni illegali ta’ ċittadini Maltin, Borg Olivier offra oppożizzjoni sostnuta għad-deportazzjonijiet tal-Kunsill, tkellem fit-tul u f’ħafna okkażjonijiet kontra dawn l-azzjonijiet, fejn osserva b’mod famuż li:

Sakemm ma jingħadx ir-raġunijiet għal dawn l-arresti, internazzjonijiet u deportazzjonijiet, għandna d-dritt kollu li nemmnu li dawk il-persuni huma l-vittmi ta’ mibegħda politika.

L-internati ġew lura Malta f’Mejju tal-1945, u t-tliet membri Nazzjonalisti tal-Kunsill irriżenjaw f’Lulju, bin-Nazzjonalisti jirrifjutaw li jipparteċipaw fl-elezzjonijiet tal-1945. Din kienet protesta kontra l-impożizzjoni ta' gvern mhux amministrattiv. Fl-1947, Borg Olivier ġie elett fl-Assemblea Leġiżlattiva u aktar tard kien Viċi Kap tal-Oppożizzjoni. Il-Gvern Boffa tal-1947 ma damx ma kien fi kriżi wara n-nuqqas ta’ qbil ta’ Pawlu Boffa ma’ Dom Mintoff.

Minn Ministru għal Prim Ministru (1950–1955)

Wara l-elezzjonijiet ġenerali tal-1950, Borg Olivier okkupa l-kariga ta’ Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Rikostruzzjoni u Ministru tal-Edukazzjoni fi Gvern ta’ Minoranza Nazzjonalista mmexxi minn Enrico Mizzi. Borg Olivier sar Prim Ministru u Ministru tal-Ġustizzja fi Gvern ta’ Minoranza mal-mewt ta’ Mizzi f’Diċembru 1950. Ġie kkonfermat ukoll Kap tal-Partit Nazzjonalista mill-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit. L-istrateġiji ta’ ostruzzjoni tal-partiti fl-oppożizzjoni għamlu lil Borġ Olivier jitlob lill-Gvernatur, Sir Gerald Creasy, biex isejjaħ għal elezzjonijiet ġodda. Dawn saru f’Mejju tal-1951, u b’riżultat tagħhom, Borg Olivier ifforma Gvern ta’ koalizzjoni mal-Malta Workers’ Party, li kien immexxi mill-ex PM Paul Boffa. Borg Olivier kien kap tal-gvern il-ġdid, li żamm il-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Rikostruzzjoni. Eletta mill-ġdid fl-1953, il-koalizzjoni baqgħet fil-kariga sal-1955. Fuq il-front politiku, dawn is-snin kienu mmarkati bit-tentattiv għal definizzjoni xierqa tal-istatus kostituzzjonali ta’ Malta u r-relazzjoni mar-Renju Unit. Attentat bħal dan kien relatat ma’ inċident fir-rigward tal-inkurunazzjoni tar-Reġina Eliżabetta II fl-1953. Borg Olivier ġie mistieden għaċ-ċerimonja, iżda rrifjuta li jattendi sakemm Malta ma ngħatatx preċedenza speċjali fuq kolonji oħra. Id-diffikultajiet ġew megħluba meta l-gvern Ingliż qabel li jittratta lill-Prim Ministru ta’ Malta fuq bażi ugwali mal-Prim Ministru tan-Nofsinhar Rhodesia u l-Irlanda ta’ Fuq. Din kienet rebħa diplomatika għal Borġ Olivier, li rebħtu l-approvazzjoni unanima fil-Parlament.

Matul iż-żjara tiegħu f’Londra, Borġ Olivier ippreżenta memorandum lill-Ministru tal-Istat għall-Affarijiet Kolonjali, Henry Hopkinson, fejn spjega l-pożizzjoni tal-gvern Malti li Malta għandha tiġi trasferita mill-Uffiċċju Kolonjali għall-Uffiċċju għar-Relazzjonijiet tal-Commonwealth, bħala dominju indipendenti fi ħdan il-Commonwealth. Din kienet kontroproposta għall-offerta tal-Gvern Ingliż li jċaqlaq Malta taħt ir-responsabbiltà tal-Home Office. Diskussjonijiet minn delegazzjoni Maltija f'Mejju 1953 iffokaw fuq l-aspetti legali, kostituzzjonali u ekonomiċi ta' din il-kwistjoni. Dan kien preludju għall-ġlieda politika mal-Malta Labour Party ta' Mintoff, li kien jiffavorixxi l-integrazzjoni mal-Gran Brittanja.

Kap tal-Oppożizzjoni (1955–1958)

Din it-taqsima teħtieġ ċitazzjonijiet addizzjonali għall-verifika. Jekk jogħġbok għin biex ittejjeb dan l-artikolu billi żżid ċitazzjonijiet għal sorsi affidabbli f'din it-taqsima. Materjal mingħajr sorsi jista' jiġi kkontestat u mneħħi. (Jannar 2016) (Tgħallem kif u meta tneħħi dan il-mudell tal-messaġġ) L-elezzjonijiet ġenerali tal-1955, li ntilfu mill-partit Nazzjonalista, kienu marbuta maż-żewġ proposti kompetituri ta’ integrazzjoni mal-Gran Brittanja u status ta’ dominju. L-awtoritajiet imperjali fuq il-gżejjer ġew akkużati li għamlu pressjoni żejda fuq l-elettorat mill-partit Nazzjonalista, bil-Gvernatur, il-Maġġur Ġenerali Sir Robert Laycock, jagħmel il-pass li qatt ma smajt li jindirizza l-elettorat dwar ir-ridiffużjoni fil-bidu tal-kampanja elettorali. [ċitazzjoni meħtieġa] Il-Kungress Nazzjonalista, li sar fl-24 ta' April 1955, għadda riżoluzzjoni li tiddeplora l-"indħil skandaluża u antikostituzzjonali tal-Gvernatur",

Mill-1955–58, Borg Olivier serva bħala Kap tal-Oppożizzjoni. Mexxa d-delegazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista f’Ġunju u Settembru 1955 għall-Malta Round Table Conference. F'dawn il-laqgħat, il-membri Nazzjonalisti tennew li "Malta għandha tingħata awtonomija sħiħa fi ħdan il-Commonwealth, awtonoma fir-relazzjoni tagħha mar-Renju Unit, iżda mhux mal-bqija tal-Commonwealth u nazzjonijiet indipendenti oħra. Il-materji li jittrattaw id-difiża, il-Commonwealth. u r-relazzjonijiet internazzjonali għandhom ikunu r-responsabbiltà ugwali tal-gvernijiet tar-Renju Unit u ta’ Malta.”

Dawn it-talbiet kostituzzjonali ma ġewx milqugħa mill-gvern Ingliż, li mxiet biex jaqbel fil-prinċipju mat-talbiet ta’ Mintoff għall-integrazzjoni mal-Gran Brittanja. Issejjaħ referendum, b’Borg Olivier isejjaħ bojkott tal-vot. Għalkemm il-voti mitfugħa wrew maġġoranza sostanzjali għall-integrazzjoni, ir-riżultat wera biċ-ċar li n-nazzjon ma approvax il-proposti. Flimkien mat-tentattivi ta’ Borġ Olivier li jikxef l-intrużjonijiet Brittaniċi, u li “is-Segretarju tal-Istat għall-Kolonji huwa determinat li jgħajjar l-integrazzjoni fil-Gżira,” beda jonqos l-appoġġ għall-proposta tal-Malta Labour Party għal integrazzjoni sħiħa.

Bit-tnaqqis fl-infiq tad-difiża Ingliża, u n-nuqqas ta’ rieda tal-gvern Ingliż li jiffissa dati għal ugwaljanza sħiħa bejn il-poplu Malti u Ingliż, il-proposta ta’ integrazzjoni effettivament kienet mejta. F’dan il-punt, Mintoff irriżenja u ddikjara jum nazzjonali ta’ protesta. L-irvellijiet faqqgħu fit-28 ta’ April 1958. Il-gvernatur iddikjara stat ta’ emerġenza bit-truppi mqiegħda fuq standby biex jgħinu lill-pulizija ċivili. Wara r-rifjut ta’ Borg Olivier li jifforma gvern, il-gvernatur ġie mġiegħel jiddikjara stat ta’ emerġenza pubblika f’Malta, li jissospendi l-Kostituzzjoni tal-1947.

Prim Ministru (1962–1971) - Triq għall-Indipendenza

Il-Prim Ministru George Borg Olivier jiltaqa’ mal-President Amerikan John F. Kennedy f’Settembru, 1963. Wara l-elezzjoni ta’ Frar 1962, Borg Olivier qabel li jifforma Gvern wara li kiseb emendi importanti fil-Kostituzzjoni. Minbarra li kien Prim Ministru, assuma l-portafoll ta’ Ministru tal-Ippjanar Ekonomiku u l-Finanzi. Fl-elezzjonijiet tal-1962, 76% tal-elettorat ivvota lill-partiti prinċipali li kienu qed jitolbu l-Indipendenza. Il-Partit Nazzjonalista kien sofra qasma interna, b’ Herbert Ganado iwaqqaf il-Partit Nazzjonalista Demokratiku aktar populista.

In-Nazzjonalisti kisbu maġġoranza u għalhekk Borg Olivier sar Prim Ministru. Ftit wara, saru emendi fil-Kostituzzjoni. Borg Olivier mexa Londra biex jitlob ftehim finanzjarju u jitlob l-Indipendenza bi sħubija sħiħa fi ħdan il-Commonwealth. Dak iż-żmien il-qgħad kien tela’ għal 6% u kien hemm il-biża’ ta’ ħruġ mill-Arsenal Navali. Fl-20 ta’ Awwissu 1962, Dr Borg Olivier ippreżenta talba formali għall-Indipendenza. Malajr sar magħruf li l-Avukat Ġenerali Prof John J. Cremona, kien qed jaħdem fuq abbozz ta’ kostituzzjoni filwaqt li tħabbar li kellha ssir Konferenza dwar l-Indipendenza ta’ Malta f’Marlborough House, Londra. Il-Konferenza bdiet fis-16 ta’ Lulju 1963. Attendew delegati mill-partiti politiċi kollha mmexxija minn Borg Olivier, Dom Mintoff, Toni Pellegrini, Herbert Ganado u Mabel Strickland. Il-Konferenza tmexxiet minn Duncan Sandys. Id-diskussjonijiet baqgħu għaddejjin sa Lulju. Il-Gvern Malti kien qed jitlob stat monarkiku b’Gvernatur Ġenerali jirrappreżenta lir-Reġina. Is-Segretarju tal-Istat ippropona referendum dwar il-kostituzzjoni.

L-għaqal ta’ Borg Olivier bħala politiku ppermettielu juża l-kunflitt reliġjuż li għaddej bejn il-Partit Laburista u l-knisja Maltija, immexxi mill-Arċisqof Mikiel Gonzi, għall-vantaġġ tiegħu. Din kienet kisba partikolari peress li r-relazzjoni ta’ Borg Olivier mal-Isqof kienet tensjoni ħafna. Madankollu, Borg Olivier xorta seta’ jikseb tnaqqis fl-influwenza klerikali u episkopali fuq il-politika Maltija.

Dan kien it-tmiem tat-tilwima Politiko-reliġjuża Maltija, komparabbli f'ċerti modi mal-mistoqsijiet li qamu tletin sena qabel, fi żmien Strickland. Għalkemm kien hemm konfront ta’ personalità bejn l-Arċisqof Gonzi u Mintoff, kwistjonijiet oħra ta’ poter u ġurisdizzjoni kienu qed isiru evidenti b’mod ċar fit-tensjoni dejjem tikber bejn l-isfera ekkleżjastika u l-istat. Inqalgħu isteriżmu tal-massa u kampanji ta’ proporzjonijiet kważi settarji, b’Mintoff u diversi sħabu tal-Partit Laburista jiġu miċħuda s-sagramenti u demonizzati. Borg Olivier ma kienx fanatiku reliġjuż, u ħa n-naħa politikament korretta kontra l-avversarju prinċipali tiegħu, riekeb fuq il-mewġa ta’ sentiment reliġjuż. Privat sostna li l-isforzi tal-Knisja biex tiġbor lil terzi persuni biex jidħlu fil-mixja politika qed jagħmlu ħsara liċ-ċansijiet tiegħu. Dan irrefera b’mod partikolari għat-tieni partit tal-lemin, appoġġjat mill-Knisja, immexxi minn Herbert Ganado, li kien irritorna erba’ Membri Parlamentari fl-elezzjonijiet tal-1962. Ganado, flimkien ma’ tliet partiti żgħar oħra ‘pro-knisja’, li tnejn minnhom b’deputati ritornati, kienu kontra l-indipendenza.

Gonzi ried jiċċekkja kemm lil Mintoff kif ukoll lil Borġ Olivier, biex jipprevjeni t-telf tal-istatus ta’ mgħasses tal-Knisja taħt sistema politika ġdida. Iż-żewġ partiti politiċi ewlenin, il-PN u l-MLP, kellhom l-indipendenza mill-Gran Brittanja inkluża b’mod prominenti fil-kampanji elettorali tagħhom. Meta ħa l-kariga fl-1962, it-talba għall-indipendenza tpoġġiet fuq il-mejda malajr biżżejjed u diskussjonijiet preliminari bdew kważi immedjatament. Borġ Olivier pprova pjuttost mingħajr suċċess biex il-Gran Brittanja żżid l-għajnuna tagħha lil Malta, biex tipproteġi kontra l-konsegwenzi tat-run down ippjanat ta’ stabbilimenti tas-servizz Brittaniċi f’Malta. Wara taħditiet bla suċċess, Borg Olivier irribatta li ma marx Londra “biex jagħmel ġabra tal-fidda”.

Mill-lukanda tiegħu f’Londra fl-20 ta’ Awwissu 1962, Borg Olivier indirizza lis-segretarju tal-istat għall-kolonji talba formali u urġenti għall-indipendenza ta’ Malta. It-tħassib ewlieni tal-Ingliżi kien naturalment id-difiża, iżda wkoll is-sigurtà. Il-vjolenza tal-1958 u l-ġrajjiet sussegwenti, inklużi manifestazzjonijiet ta’ appoġġ għan-newtralità u n-non-allinjament, kienu pjuttost ħassru lil Mintoff u lill-partit tiegħu b’mod ġenerali, mhux biss fost il-Partit Konservattiv Ingliż. Il-Malta Labour Party kellu tendenza li issa jiġi pperċepit bħala li qed jitlaq minn jew iwarrab il-kamp tal-Punent. Kienu n-Nazzjonalisti taħt Borg Olivier li issa kienu meqjusa mill-Ingliżi bħala l-aktar kapaċi jserraħ moħħ il-Punent, u li joffru l-aħjar ċansijiet għad-demokrazija, is-sigurtà, u l-istabbiltà fi stat indipendenti.

Wara referendum kontroversjali f’Mejju tal-1964, li fih maġġoranza tal-voti mitfugħa approvaw il-kostituzzjoni tal-indipendenza proposta, f’Lulju saret sensiela sħiħa ta’ taħditiet mal-ħames partiti politiċi kollha kkonċernati, immexxija minn Borg Olivier bħala Prim Ministru, f’Marlborough House. f’Londra. L-opinjoni tal-minoranza kontra l-indipendenza immedjata ġiet miċħuda. Il-fehma tal-maġġoranza kienet imfixkla minn nuqqas ta' qbil dwar il-forma kostituzzjonali, prinċipalment dwar drittijiet ċivili u sekulari kontra preżunzjonijiet u biżgħat Kattoliċi Rumani tradizzjonali, iżda wieħed mis-sitt punti ta' Mintoff approva wkoll il-ġustifikazzjoni potenzjali tal-vjolenza. L-MLP deher ukoll mhux entużjast dwar li Malta baqgħet fil-Commonwealth, jew li żammet il-George Cross bil-kuluri nazzjonali.

Fit-13 ta’ Lulju 1963, Borg Olivier mexxa delegazzjoni tal-Gvern għall-Konferenza għall-Indipendenza ta’ Malta li fi tmiemha tħabbar li Malta kienet se ssir indipendenti. Fil-25 ta’ Jannar 1964, Borg Olivier sar Kavallier Gran Salib tal-Ordni ta’ San Silvestru, Papa, mill-Papa Pawlu VI. Wara li kellu sensiela ta’ taħditiet mal-Gvern Ingliż u wara li ħejja Kostituzzjoni għal Malta indipendenti, li ġiet approvata mill-Parlament u approvata mill-poplu f’referendum li sar fi Frar tal-1964, Borg Olivier stabbilixxa l-21 ta’ Settembru bħala Jum l-Indipendenza ta’ Malta. L-indipendenza kienet parti minn pakkett li kien jinkludi ż-żamma ta’ faċilitajiet ta’ difiża Brittaniċi għal għaxar snin u għajnuna finanzjarja ta’ £51 miljun. Inżamm ukoll il-kwartieri ġenerali tal-fergħa Mediterranja tan-NATO, ftit barra l-Belt Valletta, biex b’hekk Malta tibqa’ fl-isfera ta’ influwenza tal-Punent, filwaqt li l-qawwiet Brittaniċi u tan-NATO jibqgħu jibbenefikaw mill-post strateġiku tal-gżejjer.

F’Jum l-Indipendenza, 21 ta’ Settembru 1964, il-grad ta’ Duttur fil-Letteratura (Honoris Causa) ingħata lil Borg Olivier mill-Università Rjali ta’ Malta. F’Novembru 1964, ġie milqugħ mill-Papa Pawlu VI u sar Kavallier Gran Salib tal-Ordni ta’ Piju IX.

Hekk kif waslu fi tmiemhom is-sittinijiet, ekonomija li tkeċċiet minn dipendenza żejda fuq il-kostruzzjoni u l-inkwiet tax-xogħol fid-Dockyards pperikolat l-amministrazzjoni ta’ Borg Olivier. Fuq kollox, it-twemmin komuni kien li Borg Olivier u l-kabinett tiegħu ma kellhom l-ebda inizjattiva, jippreferu jirreaġixxu milli jaġixxu.

Fil-kampanja elettorali tal-1971, il-Partit Laburista sostna li l-gvern kien għażżien u bla kuntatt, speċjalment meta mqabbel ma’ Mintoff aggressiv u determinat. Madankollu, il-Kabinett Borg Olivier kien attiv oerhört jiltaqa’, b’kollox, 766 darba mis-27 ta’ Awwissu 1962 sal-1 ta’ Ġunju 1971, eżatt qabel l-elezzjonijiet li kellhom itellgħuh; il-kabinett kien jiltaqa’ anke fil-Boxing Day, ġieli filgħodu u filgħaxija, u anke nhar il-festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Dan l-isforz lil Borg Olivier ma g[amel xejn tajjeb; Mintoff u l-Labour reġgħu ħadu l-poter.

Wara li wassal lin-Nazzjonalisti biex jegħlbu fl-elezzjoni tal-1971 u anke fl-elezzjoni ta’ wara ħames snin wara, Borg Olivier ġarrab ċensura dejjem akbar kemm fi ħdan kif ukoll barra mill-partit tiegħu stess. L-approċċ tiegħu deher ħafif u passiv meta mqabbel mar-regola vehement ta’ Mintoff. Borġ Olivier oppona, iżda mingħajr suċċess, it-tendenza dejjem tikber tal-partitarji l-aktar estremi ta’ Mintoff li jirrikorru għall-vjolenza bħala arma politika. Fost sħabi tal-partit ta' Borg Olivier, sa dan iż-żmien kienet ħarġet ġenerazzjoni żagħżugħa li qiesu fiżikament u politikament inkapaċi li jirbaħ lura l-appoġġ popolari minn Mintoff. It-tendenza dejjem tikber tiegħu li jipprocrastina aktar milli jieħu deċiżjonijiet iebsa ġibdet kritika partikolari.

Matul Jannar 1974, tmintax-il membru parlamentari Nazzjonalista ffirmaw dikjarazzjoni ta’ sfiduċja fit-tmexxija ta’ Borġ Olivier. Tliet oħra li ma setgħux jattendu ffirmaw aktar tard. Minn 27 deputat, ħamsa biss appoġġaw lill-kap tal-partit. Dawn il-ħames Membri Parlamentari kienu Paulo Borg Olivier (ħu George), Albert Borg Olivier de Puget (neputi ta’ George), Alfred Bonnici (li kien inħatar kelliema fil-parlament preċedenti minn George), J. Cassar Galea (ħabib antik ta’ Borġ Olivier) u Alexander Cachia Zammit (ex ministru fil-kabinett ta’ Borg Olivier). Borg Olivier xorta seta’ joqgħod fuq l-appoġġ tal-qraba tiegħu fil-partit, kif ukoll fuq dawk il-politiċi li bħal Cachia Zammit kienu membri tal-kabinetti tiegħu tal-1962-1971 u kienu għadhom fil-leġislatura. Għal xi żmien, dak l-appoġġ kien biżżejjed biex Borg Olivier iżomm it-tmexxija tal-partit. Iżda meta l-lealisti ta’ Borg Olivier urew li ma kinux kapaċi jopponu l-proposta ta’ Mintoff biex Malta tinbidel minn monarkija kostituzzjonali għal repubblika (b’maġġoranza parlamentari ta’ żewġ terzi, iżda mingħajr ir-referendum li ried Borg Olivier), il-pożizzjoni tiegħu ddgħajjef fatalment.

Wara l-elezzjoni mill-ġdid ta’ Mintoff fl-1976, is-sentiment ġenerali fost il-biċċa l-kbira tan-Nazzjonalisti kien li l-partit seta’ jirnexxi biss jekk akkwista Kattoliku żagħżugħ, ġenwinament devot, dinamiku bħala mexxej ġdid. Fi kliem ieħor, il-Partit Nazzjonalista ried jadotta approċċ populist. Ironikament, kienet po]izzjoni li kienet sostnuta minn Ganado, imma li Borg Olivier kien irre]ista bil-qawwa fis-sittinijiet. Bdew jiffurmaw undercurrents fi ħdan il-gradi ogħla tal-partit bil-għan li jneħħi lil Borg Olivier. Eddie Fenech Adami, komparattiv ġdid fost il-parlamentari Nazzjonalisti, sar il-Kap tal-partit fl-1977. Ta’ 44 sena kien ferm iżgħar u determinat minn Borg Olivier. Il-mandat tiegħu bħala Kap tal-Oppożizzjoni ta saħħa mill-ġdid lil partit batut, li kiseb maġġoranza attwali tal-vot popolari fl-1981.

Wara li telaq minn Kap tal-partit, Borg Olivier sar rekluż, waħdu, bla ħbieb u distakkat mix-xena politika lokali. Sens ta’ tradiment immarka l-attitudni tiegħu, peress li Fenech Adami kien ġie mħeġġeġ minn Borg Olivier biex jibqa’ fil-politika wara li sofra żewġ telfiet elettorali personali.

Mewt u funeral tal-istat

Minkejja s-saħħa tiegħu li qed tmur għall-agħar, Borġ Olivier xorta pprova jibqa’ attiv fil-ħajja pubblika. Sal-1980, Borg Olivier kien ilu numru ta’ snin jiġġieled kontra l-kanċer tal-pulmun. Inqas minn erba’ snin wara li kien irriżenja mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, miet fid-dar tiegħu f’Tas-Sliema, ta’ 69 sena, nhar l-Erbgħa 29 ta’ Ottubru 1980.

Il-Prim Ministru Mintoff wera l-intenzjoni tiegħu li jorganizza funeral statali għal Borg Olivier. Il-funeral tiegħu kien l-akbar funeral statali fl-istorja ta’ Malta sa dak iż-żmien, u kien segwit minn eluf li marru l-Belt Valletta biex jagħtu l-aħħar tislima tagħhom. Kien midfun fiċ-ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid, Malta.

Monument lil George Borg Olivier fil-Belt Valletta

Fi Pjazza Kastilja, il-Belt Valletta twaqqaf monument ad unur Borg Olivier fl-1989, bħala parti mill-avvenimenti li jfakkru l-25 anniversarju mill-indipendenza.