Francesco Xuereb

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.
Mro. Francesco Xuereb

Mro. Francesco Xuereb twieled ir-Rabat, Malta minn Ġużeppi u Ursula nee’ Dimech sena 1853. Il-familja Xuereb kienet familjari sewwa Parroċċa Proto ta’ San Pawl u l-Arċikonfraternità. Sagrament, biex ħuh, il-Kolleġġjata Kanonku Pietru Pawl Xuereb kien Prokuratur ta’ dawk l-Arċikonfraternità bejn l-1870-1872 u l-1876-1878.

Franġisku beda jitgħallem il-mużika taħt is-Surmast Mro. Epifanio Agius u sab is-sittax-il sena tiegħu bħala mużiċist tal-banda u wkoll wieħed mill-fundaturi tal-każin tal-banda. Ix-xogħol kien tiegħu bħala pittur.

Ta’ ħamsa u għoxrin sena laħaq direttur mużikali tal-każin tal-banda li dam għaddej sal-1902. Mill-ġurnali ta’ dak iż-żmien naqraw li Franġisku kien bniedem simpatiku u kapaċi ħafna u l-Banda għamlet progress kbir taħt idejh. Biżżejjed isem li kien ġie mistieden biex jilgħab programmi meta ġiet inawgurata l-ferrovija u meta kien il-Kardinal Lavigerie Imdina. Fi żminijietu l-banda kienet ukoll iddoqq fil-Ġimgħa l-Kbira u bdiet issir il-Festa Nazzjonali għall-każin ukoll.

Peress li l-ftit kompożizzjonijiet tiegħu jsibu xi ħaġa ħlief xi arranġamenti ta’ xi mużika sagra fosthom O Salutaris Hostia ‘għall-Parroċċa Proto ta’ San Pawl fir-Rabat.

Meta Franġisku kiber fl-età joqgħod fid-dar tal-anzjani Saura fejn miet fit-13 ta’ Lulju 1926. Midfun fil-parroċċa ta’ San Pawl fil-qabar numru 56 fil-karniera.