Festive Marches - Marċi Brijuzi - Marċi Popolari - (2002) - Mill-Għaqda Karmelitana, Banda Queen Victoria, Żurrieq (2002)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Side 'A'
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Lill-Kummissjoni Banda Alfred Farrugia (bandmaster) Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2002
02 Saviour & Miriana Emmanuel Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2002
03 Nicolo Julio Tanti Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2002
04 Il-Grandu Carmelo Vella Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2002
05 Xemx ta' Lulju Andrew Coleiro Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2002
Side 'B'
06 Tislima lill-Maġġur Aquilina Victor Galea Arr. Alfred Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2002
07 Brioso A Camilleri Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2002
08 Parade J J Fenech Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2002
09 Stezar Emmanuel Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2002
10 8 ta' Diċembru Alfred Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2002
11 Omaggio Alla Queen Victoria Emmanuel Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2002