Eucharistic Hymns - Innijiet Ewkaristiċi - Għidtilna Kelma - Soċjeta' Filarmonika San Ġorġ, Bormla (2012)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Hyms Marches Composer Lyrics Productions Recording Studio Recording Engineer Year
01 Għidtilna Kelma F.Moreau Dun Karm Psaila Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
02 O Qalb Ħanina W.J.Maher Dun Frans Camilleri Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
03 Ejja Wara Ġesu Joe C. Aquilina Joe C. Aquilina Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
04 Nadurawk Ja Ħobż tas-Sema Giuseppi Caruana Dun Karm Psaila Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
05 Lauda Jerusalem Melodija Tradizzjonali minn Salm147 Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
06 Christus Vincit Melodija Traddizzjonali Jan Kunc Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
07 Tina l-Ħlewwa Giuseppi Caruana Dun Karm Psaila Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
08 Dawwal Moħħi Patri A Borg osa Dun Frans Camilleri Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
09 B'Qalbna Safja Patri A Borg osa Dun Frans Camilleri Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
10 Qawwi Qlubna Giuseppi Caruana Dun Frans Camilleri Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
11 Ġbartna Flimkien Mulej Lowel Mason Dun G Deguara Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
12 Hawn Miġburin M.F. Henry Dun K Bezzina Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
13 Meta Nilmaħ il-Qdusija Tiegħek Maqluba għall Malti minn Joe C. Aquilina Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
14 Ġejt Mis-semgħa Carmelo Pace Dun Frans Camilleri Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
15 Ma Jistħoqqlix Mulejja Melodija Ingliza Brother Henry fse Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012
16 Quddiemek Hawn Miġbura Joseph Abela Scolaro Dun Frans Camilleri Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla V & F Recording Studios Vanni Farrugia 2012