Emmanuel Spagnol

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.

Mro. Emmanuel Spagnol twieled il-Birgu fil-Marzu tas-sena 1963. Beda l-istudji mużikali tiegħu fi-eta ta' 9 snin taħt it-treġija ta' missieru Nazzareno.

Huwa kompla jistudja u jipperfezzjona l-istudji tiegħu fis-iskola tal-mużika Johann Strauss fil-Belt Valletta mal-Professuri Alexander Maschat u Rachel Reeves.

F'dan il-perjodu huwa studja d-dagg fil-kornu, teorija u armonija tal-muzika, pjanu, muzika da camera u tahrig orkestrali.

Fl-1979 kien responsabbli mill-kuncert tal-kornu u orkestra ta' Franz Strauss Ii sar fit-Teatru Manoel.

Aktar tard kien responsabbli wkoll bħala solista fil-kunċerti ta' Richard Strauss u l-kunċerti ta' Mozart, barra minn kunċerti ta' mużika da camera, kunċerti orkestrali, u programmi bandistiċi u bħala solista.

Emanuel Spagnol minn dejjem wera l-ħeġġa fit-tagħlim tal-mużika u kien għalhekk Ii fis-sena 1986 inħatar Surmast tal-allievi mal-Għaqda Filarmonika Prince of Wales Own tal-Birgu.

Bla mistenni, fi-1988, idderieġa I-Banda Prince of Wales Own tal-Birgu b'maestrija dinjituza fil-Festa ta' Missierna San Duminku fil-Birgu. Għalhekk fil-bidu tas-sena 1989 il-Kumitat tal-Għaqda Filarmonika Prince of Wales Own għoġbu jaħtru bħala s-Surmast Direttur tal-Banda.

Tul dawn il-2S sena Ii ilu jokkupa din il-kariga huwa dderieġa kunċerti kbar u esegwixxa mużika kbira. Għallem bosta studenti, illum bandisti Ii jdoqqu ma' diversi baned f' Malta.