Emanuel Camilleri

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Mro. Emanuel Camilleri kien iben Lorenzo Camilleri u Francesca Busuttil. Huwa twieled f’ Ħaż-Żabbar fil-25 ta’ Ġunju 1904.

Kien suldat mal-RMFA. Huwa iżżewweġ lil Giuseppa Schembri fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħaż-Żabbar fil-15 ta’ Lulju 1928.

Fl-1935 kien membru tal-Kummissjoni mwaqqfa biex teżamina l-istrumenti l-ġodda tas-Soċjeta.

Mro. Camilleri, kien magħruf bil-laqam ‘ta’ Maltempu’, huwa frott is-Soċjeta Filarmonika Maria Mater Gratiae fejn tgħallem il-mużika u kien kurunettist prim.

Bejn il-prejodu tas-26 t’April, 1936 sa l-1943 kien Assistent Surmast. Waqt li bejn l-1943 u it-30 ta’ Settembru, 1944 kien is-Surmast ta’ l-istess Soċjeta. Waqt li bejn id-9 t’April, 1953 sa l-5 ta’ Diċembru, 1955 kien reġa serva bħala Assitent Surmast. Mro. Emmanuele Camilleri kien miet fejn kien emiga fi New York nħar is-7 t’Ottubru 1964.