Carmelo Abela Farrugia

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.
Mro. Carmelo Abela Farrugia

Għalkemm ftit hu magħruf dwar il-Maestro Carmelo Abela Farrugia, kien wieħed mill-aqwa mużiċisti tal-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tal-20.

Mro Abela Farrugia kien famuż għall-kompożizzjoni ta’ arranġamenti ta’ Opera Selections li kellhom jindaqqu mill-każini tal-banda. Tul il-karriera tiegħu, Bħala surmast stabbilit għen lil Luiġi Carabott fil-formazzjoni tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette. Abela Farrugia kien ukoll surmast tal-banda mwettaq, li mexxa numru ta’ baned bħall-Soċjeta Filarmonika La Vincitrice A.D. 1871 tal-Isla, Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla, il-Każin ta'Vilhena Band Club tal-Floriana, Għaqda Mużikali Sant' Andrija Ħal-Luqa Banda Melita ta' In-Naxxar u Duka ta' Edinburgh ilum magħrufha bħala Għaqda Filarmonika Prince of Wales Own tal-Birgu.

F'Lulju 1894, ingħata l-bakkata tal-Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Qormi. Taħt id-direzzjoni tiegħu, din il-banda li bdiet irreġistrat progress notevoli. Mexxa l-banda fuq numru ta’ avvenimenti nazzjonali. Ta’ min isemmi l-kunċert fl-okkażjoni tal-festa tal-Otto Settembre 1896, fejn għall-ewwel darba l-Valletta inxtegħlet b’illuminazzjoni elettrika.

Konferma oħra tal-influwenza tiegħu fl-isfera mużikali hija l-fatt li l-kumitat tas-Soċieta Filarmonica Nazionale La Valette kien ikkonsulta lil Mro Abela Farrugia meta kien hemm il-bżonn li jinħatar Maestro ġdid, u x’aktarx, inħatar surmast Mro Vincenzo Carabott ta’ din il-banda fl-1889 fuq il-konsulenza tiegħu.

Mexxa l-Banda San Ġorġ fl-eżekuzzjoni tagħha barra minn Malta (Reggio Calabria 1895). Mro Abela Farrugia, minbarra surmast eċċellenti kien ukoll kompożitur. Ix-xogħlijiet mużikali tiegħu jinkludu l-valżi Carolina u Sea Roa, il-gavotte Stefanie u l-Inno Filarmonica San Giorgio. Società Filarmonica Nazionale La Valette La Vincitrice Band Club Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla Vilhena Band Club Għaqda Mużikali Sant' Andrija Melita Band Duke of Edinburgh Għaqda Mużikali San Ġorg Martri