Aurelio Belli

From M3P
Revision as of 03:10, 9 July 2023 by Axiaqm (talk | contribs) (Arranged Page: Aurelio Belli)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

Mro. Aurelio Belli twieled fil-25 ta’ Ottubru, 1976 f’ Birkirkara beda l-istudji tiegħu l-euphonium f’età tenera ta’ disa’ snin man-nannu tiegħu Louis Olivar.

Kompla bl-istudji tiegħu l-euphonium, slide trombone u t-teorija tal-mużika taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Pawlu Borg u l-Kaptan John Ivan Borg. Mill-ħmistax-il sena beda l-istudji tiegħu fid-double bass” Dik id-direzzjoni ta’ Mro. Michael Abela. Mro. Joseph Sammut, li għal ħafna snin mexxa l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta.

Fl-2005 Aurelio gab mal-A.T.C.L. Diploma ta' l-istudji 'euphonium'.

Aurelio huwa attiv ħafna ma' diversi baned lokali kif ukoll ma' ensembles bħal "Versatile Brass", "Versatile Brass Quintet", kif ukoll il-"Fusion Brass Sextet".

Illum Aurelio huwa wkoll għalliem tal-istrumenti tar-ram. F'Aurelio bħalissa qed jgħallem fil-Każin tal-Banda Duke of Connaught's Own]] kif ukoll fil-banda Sacred Heart ta' Tas-Sliema fejn u jokkupa l-kariga ta' assistent direttur maż-żewġ baned.

F'Ottubru tal-2013, Aurelio kien mistiden biex jagħmel arranġamenti għal mużika band live f'konkors internazzjonali tal-kanzunetti lejn Malta, fejn ideriega għal tnax-il pajjiż barrani.

Fl-2006 Aurelio attenda żewġ "Master Classes" mas-solista ta '"euphonium" ta' fama internazzjonali, David Thornton u "solo tuba player" James Gourley, Royal Northern College f'Manchester ġewwa, l-Ingilterra.

Fl-2009 Aurelio, flimkien mal-band sħabi Duke of Connaught's Own, iffurmaw il-Duke's Festival Band Huwa dderieġa din il-"banda" u jdaħħal ukoll arranġamenti mużikali kolla.

Illum il-ġurnata Aurelio arranġatur mużikali, kif ukoll involut mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali ta' Malta, fejn insibu li n-numru ta' snin għal hawn fuq jinsab jagħmel ukoll l-arranġamenti mużikali għal wieħed mill-akbar programmi li jsiru f'Malta. - "Rockestra ".

Aurelio determinat u motivat ħafna biex ikompli l-istudji u l-attivitajiet mużikali tiegħu fis-snin li ġejjin.

Huwa miżżewweġ lill-kantanta Gloriana Arpa Belli fis-sena 2015 u għandhom tifla.