Andrew Coleiro

From M3P
Revision as of 03:12, 28 November 2021 by Axiaqm (talk | contribs) (Arranged Page: Andrew Coleiro)
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.
Mro. Andrew Coleiro

Mro. Andrew Coleiro twieled fid-9 ta’ April 1945 f’ tas-Sliema. Bin Rita u Francis Coleiro. Missieru kien mużiċist tal-banda ma’ diversi baned rinomati u sa ftit snin ilu kien għadu jdoqq is-sopran saxafon. Ta’ tnax-il sena beda l-istudji mużikali tiegħu taħt id-direzzjoni tas-Surmast Pawlu Buttigieg kien surmast tal-Banda Sliema. Kien mużiċist tal-banda promettenti ħafna u ta’ età bikrija kienet diġà ħarġet ringing mal-Baned bil-klarinett. Kompla l-istudji tiegħu fit-teorija taħt Mro. Carmelo Pace. Ġie studjat ukoll l-istrument taħt Mro. Angelo Pullicino mal-St Julian's Band Club. L-ewwel banda kienet diretta kienet is-Soċjeta Filarmonika Sliema meta kien nieqes il-Kaptan Buttigieg bl-Innu lill-Madonna tas-Sacro Cuore.

Fl-1967 iżżewweġ lil Joanne nee’ Bonnici minn tas-Sliema u kellu tlett itfal, Omar, Sonia u Claudine. Ix-xogħol tiegħu kien marbut ukoll mal-mużika peress li aktar kmieni daħal fil-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta fl-R.M.A. fejn Mro. Anthony Chircop imbagħad kien Kap ta’ din l-istess banda u ħeġġeġ lil Mro. Andrew Coleiro biex idoqq Clarinet ħażin ħafna indaqq strument.

Fl-1970 inħatar Assistent Kap Mro. Andrew Coleiro band Għaqda Mużikali Sant’ Andrija ta’ Ħal Luqa, l-idejn ta’ missieru Frans birth village. Bdejna jimpenja ruħu fil-kompożizzjoni u d-dilettanti peress li kien festiv ħafna, il-marċ malti kien sod ħafna. L-ewwel marċ inkiteb kien jismu Hole In The Wall u ndaqq mis-Soċjeta Filarmonica La Vittoria A.D.1907 tal-Mellieħa. Is-Surmast Coleiro ma ħarisx lura u beda jikkomponi marċ wara l-ieħor.

Fl-1975 kienet is-sena meta beda mal-Każin tal-Banda Duke of Connaught Own ta’ Birkirkara bħala Assistent Surmast li beda jgħallem ukoll lill-istudenti tal-bidu. L-ewwel marċ li kiteb lil din il-banda kien jismu Augusta. Fl-1977 inħatar direttur mużikali ta’ din il-banda fejn illum jokkupa din il-kariga. Bħala surmast din il-banda kienet l-ewwel waħda, fil-fatt hija relatata iżda ma bidlitx b’mod sinifikanti naħa waħda għax inħatar Surmasti tal-Każin tal-Banda Stella Maris ta’ Tas-Sliema u s-Soċjeta Mużikali Santa Katarina ta' Iż-Żurrieq bħala assistent.

Il-mużika kienet tant fil-qalba li kienet tieħu ħsieb l-orkestra tat-teatru De Porres f'tas-Sliema fiż-żmien is-snin sebgħin u tmenin kienet popolari bl-operetti u t-teatrini li kien isir xi żmien għall-idejn illum m’għadux jeżisti. Din kienet il-banda San Duminku Tas-Sliema. Kienu għal xi żmien assistenti tas-Soċjeta Filarmonika King's Own fil-Belt Valletta.

Wara nħatar ukoll Surmast tal-Banda Sliema u Banda San Gejtanu tal-Ħamrun fejn f’dawn iż-żminijiet il-jibrilla bdiet f’kompożizzjonijiet ta’ marċi magħmulin mill-aktar popolari tant li kienet ħarġet il-marċ tagħha bil-longplay Ġejja l-Banda. Kien ukoll Surmast tal-Għaqda Mużikali San Ġużepp Ħal Għaxaq u tas-Soċjeta Filarmonika Fra Antoine De Paule Banda Kristu Re. Mro. Andrew Coleiro inħatar Surmast Onorarju tal-banda Soċjeta Filarmonika Lourdes, Raħal Ġdid AD 1977. Jippubblika żewġ cassettes bil-marċi tagħha, minbarra ħafna marċi oħra fuq diversi cd's differenti. Fl-1993 inħatar Surmast tas-Soċjeta Filarmonika Prekursur – Xewkija Għawdex, fejn dam 5 snin sħaħ u din kienet l-aħħar banda li kellu ħlief għall-banda Duke of Conaught's Own li żammetu marbut ma' qalbu. Mro. Andrew Coleiro huwa surmast li ta ħafna kontributi lill-baned Maltin u lill-kultura Maltija u żgur li għamel unur lil pajjiżna.

Illum is-Surmast Colerio, għalkemm irtira mid-direzzjoni tal-Baned Maltin u għalkemm ġieli jonqos milli jikteb xi marċ, baqa’ attiv fil-produzzjoni u l-preżentazzjoni ta’ programm ta’ marċi militari fuq l-istazzjon wieħed ta’ Radju Malta.