St Julian's Band Club

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

Storja

Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Il-fundatur ta’ din il-banda tista’ tgħid kien Dun Pawl Galea, qassis Għawdxi minn Nadur, li meta ġie lura mill-Algiers fetaħ ċentru għat-tagħlim tad-duttrina, imsejjaħ dak iż-żmien bħala id-Domus. Dal-post żgħir li fih kien jilqa ż-żgħażagh Ġiljanizi, kien fit-Telgħa ta’ Birkirkara, Nu. 86 San Ġiljan.Mit-tagħlim tad-duttrina iż-żgħażagħ li bdew jattendu bdew jitghallmu l-mużika għand Ganni Micallef u aktar tard għand Mro. Anglu Pullicino li ġie maħtur l-ewwel surmast tal-Banda San Ġiljan.

Il-Banda tad-Domus, taħt is-surmast Anglu Pullicino, issaħħet b’xi bandisti minn Birkirkara, u n-nies bdiet tirreferi għaliha bħala l-Banda ta’ San Ġiljan. Fl-1 tas-sena 1927, il-Kumitat tac-Circolo San Giuliano, li sa dak iż-żmien kien każin soċjali biss, stieden dil-banda biex ittella’ programm mużikali ħdejn il-Każin u b’hekk bdiet ir-rabta bejn il-Każin u l-Banda tad-Domus.

Il-Kappillan Bonanno kien ħadem ħafna biex il-Banda u ċ-Circolo San Giuliano jingħaqdu.

Kien ukoll is-Sur Ġuzeppi Cassar, il-Promotur tac-Circolo San Giuliano, li rsista ħafna biex tissejjaħ Laqgħa Ġenerali taċ-Circolo ħalli din l-għaqda tkun tista’ sseħħ. L-Avukat Gaetano Borg Olivier, li kien il-President tac-Circolo, sejjaħ dil-Laqgħa Ġenerali li għaliha kienu attendew 76 membru u b’vot unanimu l-Circolo San Giuliano u l-Banda, uffiċjalment, ingħaqdu flimkien taħt saqaf wieħed b’isem Circolo Filarmonica San Giuliano.

F’dawn is-snin tad-deheb il-Banda San Ġiljan, Anġlu Pullicino ikkompona l-Innu tal-Banda San Ġiljan, fuq versi ta’ Carmelo Galea kif ukoll l-Innu popolari ta’ San Ġiljan fuq versi ta’ Silvio Frendo. Fost il-marċi popolari li Anġlu Pullicino kiteb f’dak iż-żmien insibu l-marċi “St.Julian” (1935) u l-“Knisja ta’ Lapsi” (1938).

Is-Surmast Anġlu Pullicino irtira fl-1970, wara 43 sena servizz lill-Banda San Giljan. Floku kien inħatar surmast Alfred Dimech, li kien wieħed mill-aljevi ta’ Pullicino u li kien ilu jdoqq mal-Banda sa mill-1947.

Mro Dimech irtira minn dil-kariga fl-1978, u l-għażla għal surmast ġdid waqgħet fuq Mro. Raymond Cutajar li baqa’ jokkupa dil-kariga sa 2007. Illum il-Banda hija mmexxija minn Mro. Manoel Pirotta li prezentament imexxi wkoll l-Orkestra tal-Junior College.

Fl-1977 il-Każin kellu wkoll President ġdid, is-Sur Ralph Arrigo. Is-Sur Gaetano Borg Olivier kien irtira minħabba saħħtu wara li kien ilu President sa mill-bidu nett mit-twaqqif tal-Każin.

Fl-1993 il-President tal-Każin, is-Sur Ralph Arrigo, li kien benefattur kbir tal-Każin, ħalla din id-dinja u floku ġie elett is-Sur Michael Farrugia, bħala l-President il-ġdid li ghadu jokkupa l-kariga sa llum.

Organisation

Band Masters

No Bandmasters From Until
01 Angelo Pullicino 1927 1970
02 Alfred Dimech 1970 1977
03 Raymond Cutajar 1977 2007
04 Manoel Pirotta 2007 2013

Presidents

No Presidents From Until
01 Dr. Gaetano Borg Olivier LL.D 1927 1976
02 Ralph Arrigo 1976 1992
03 Michael Farrugia 1992

Secretaries

Treasurers

Band Commissions

Band Activities Overseas

Historical Events in which the Band participated

Song Festivals, Events or Drama Activies

Annual Concerts

Annual Musical Activities

Recorded releases (LPs, Cassettes and CDs)

Programmes and Publications

Memorials

External links