Alphonse Maria Vella

From M3P
Revision as of 11:46, 31 May 2023 by Axiaqm (talk | contribs) (Arranged Page: Alphonse Maria Vella)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Mro. Alphonse Maria Vella B.A. (Educ) M.R.P.R. (Lond), Direttur tal-Banda Vilhena Band Club tal-Floriana. Beda l-istudji mużikali tiegħu fil-vjolin fl-eta' ta' tmien snin taħt id-direżżjoni tal-Professur ċelebri Carlo Flamingo.

Kien taħt dan l-istess Professur Ii studja l-armonija u l-kontrapunt. Meta kellu biss tnax il-sena, beda jdoqq fl-Opra, Kunċerti, Akkademji u fl-Orkestra tal-Ammirall.

Huwa studja l-istrumentazzjoni taħt is-Surmast Ġużeppe Casapinta u s-Surmast Joseph Abela Scolaro.

Huwa s-Surmast Fundatur tal-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċiżżjoni tal-Ħamrun, u l-Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli). Il-professjoni tiegħu kienet dik ta’ accountant.

Għal xi żmien kien jgħallem il-mużika, accounts u ekonomija fil-Kulleġġ De La Salle u Kulleġġ Stella Maris rispettivament. Kien ex-Kap tal-Orkestra tal-Ammira, Malta Symphonic Orkestra u tal-British Council Orchestra.

Huwa kompozitur ta' għadd kbir ta' marċi, mużika sagra, innijiet u kanzunetti. Għamel madwar ħmistax il-sena kien Ezaminatur u s-Surmast ukoll tal-Għaqda tal-Baned ta' Malta u Għawdex.

Huwa kien wkoll chairperson u Surmast tal-Banda taż-Żgħażagħ Soċjalisti.