X-Vandals

From M3P
Jump to navigation Jump to search

This text is taken from a Facebook post by Ray Schembri, Il-Bahri.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.

Madwar 30 sena ilu , jiena Il-baħri u sieħbi l-ħamimu (id-drummer),morna inħabtu l-bibien fl-inħawi ta Triq il-Fires biex in-nies jiffirmawlna għal permess ta garage biex nibdew indoqqu fiħ. Mid-dehra ma tantx ħaduwa sew in-nies u jidirli li ma ġbarniex firma waħda favur . Ħabib tagħna, Salvu l-gidi krilna l-garage tiegħu u ta dan niqbaw nirringrazzjawħ għax mis sena 1984 sal-lum għadna għaddejin indoqqu. Għal ħabta ta l-istess sena konna applikajna biex nibdew nitgħalmu l-mużika fi skola l-Belt. Sal lum il ġurnata ,jiġifieri 29 sena wara għadhom ma bagħtux għalina !!

Għallura tfajna rasna hemm u ipruvajna nitgħalmu waħidna, bi ftit għajnuna minn ħbieb ta vera li kellna dak iż-żmien. Biex ma ntawalx ħafna ,dak iż-żmien konna 3 minn jew erba minn nies, għax tant kienu jiġu żagħżagħ il-garaxx li ġieli ukoll daqqew magħna. Ktibna mużika mil-moħħ imħawwad li kellna dak iż-żmien u bdejna ukoll niktbu xi versi li daqqa jaqblu u daqqa le,dwar affarijiet li kienu jinteressawna dak iż-żmien.

Sa sena u nofs wara konna bdejna nistabbilixxu il ġeneru ta mużika 'speedmetal' li kif tistaw timmaġinaw kienet mużika maġġla u storbjuża. Aktar ma għadda iż-żmien bdejna inżidu id-doża ta saħħa fil-mużika b'diski kuplikati u lirika aktar serja .Il-lum il-ġurnata nista ngħid li konna l-ewwel band f'malta li ndoqqu l-mużika Thrashmetal (bħal ma kienu l-metallica 1984).

Il-klikka tagħna dejjem kienet ibbażata f'ĦAL TARXIEN. Konna nitlajjaw il-bandli ul- każini. Daqqejna xi erba darbiet ir-raħal ,darba minnhom fi pjazza Republika ,wara l-knisja . Il-garaxx għadu fejn bdejna l-ewwel darba ,ġo Ħal Tarxien ukoll. Il-membri tal band tal bidu kienu kollha mir-raħal imma aktar ma għadda żmien bdew jidħlu membri ġodda minn postijiet oħra ukoll.

Ikolli nammetti li id-dehra tagħna u l-istil tal mużika jista jbeżża lil xi wħud u mingħajr ma jsaqsu sew ,jaqbdu u jitimbrawna ma tax-xjaten. o:) veru li jien ħabib ma Pawlu ix-xitan u inżomm mal-Milan li għandhom xitan fuq l-arma, imma dak kollox. Nixtieq inserraħ ras dawk li qed jaqraw li aħna grupp tal mużika u niktbu u nsaqsu mistoqsijiet li forsi ma hemmx tweġibiet ċari fuqhom. Barra minnhekk, dan iż-żmien aktar qedin nieħdu sehem f'kunċerti filantropiċi milli nagħmlu l-gigs tagħna. Daqqejna diversi drabi f'Puttinu cares,ħaġa li nagħmluwa mil qalb. Għamilna xi 9 snin indoqqu għal YMCA, għaqda li tieħu ħsieb nies bla dar.

Għalkemm ilna dan iż-żmien kollu bil band, ħriġna biss 2 cds,iżda qed naħdmu fuq it-tielet wieħed. Il-ġranet tat-taħriġ issa huma limitati il-ghaliex il-membri tal band għandhom il-familja u uħud minnhom bit tfal żgħar ukoll.

Jien naħseb li meta iffurmajna dan il-grupp,għamilna ħaġa tajba ferm il-għaliex fetħilna toroq oħra u għadna qed nitgħlmu affarijiet ġodda. Inħeġġeġ lil żagħżagħ oħra biex jekk għandhom ħin liberu u toġobhom il-mużika ,jinagħqdu ma żagħżagħ oħra u jiffurmaw bands ġodda ħalli ix-xena 'underground' maltija tiqba b'saħħita. Mhux ħa nkun prużuntuż u ngħid kemm hawn bands f'malta għax hawn ħafna,biss ngħid li uħud minnhom mhux l-ewwel darba li marru jdoqqu barra minn Malta u daqqew ma gruppi ta fama mondjali.

Għal min jinteressaħ,nhar is-sibt 13 ta' Lulju ħa nieħdu sehem fl Xtreme Metal Assault fliemkien ma 14 il band oħra li ħa jsir fil- ħabs antik ta Kordin. jibda fil 5pm sa xi 2 am tal ħadd.

Bilħaqq ma qedtilkomx il -għaliex il band jismu X-VANDALS . . . . . . .