User:Tonygrimaud/Preserving the Future

From M3P
Jump to navigation Jump to search

From FB, on Noel D'Anastas's album ...

Tony Grimaud: Din il-pastorali li qsamt maghna Noel, mhux biss hija interessanti f'hija n-nifisha, izda ukoll tqanqal memorji ohrajn ta dawk li ghixu dak iz-zmien. Minn dawn il-memorji miktuba jergu johorgu aktar grajjiet u fatti ...u l-memorji jikbru u jinfethu bhal mewg tal-bahar. Issa, f'idejn dak/dik li jismahhom biex jiktibha/tirrekordjaha u jaqsamhom ma kulhadd. B'hekk nizguraw li stejjer bhal dawn ma jintilufx. Jekk kulhadd jirrikordja mqar memorja wahda li qallu missieru, jew in-nanna, jew xi anzjan li jifrekwenta l-istess gazin fejn tmur ghal birra :) ... ara xi storja/dokument jirnexxielna nibnu lkoll flimkien!! proset u grazzi Noel.