Soċjeta Filamonika Pinto - A.D. 1862 Banda San Sebastjan - Imberkin Missirijietna - Innijiet u Marċi b'tifkirja tal-100 Sena

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Festive Marches - Marċi Brijuzi mill-Banda Soċjeta Filarmonika Pinto A.D. 1862 - Imberkin Missirijietna, Innijiet u Marċi Maħruġa b'tifkira tal-100 Sena mill-Kompożiżżjoni ta' l-Innu Sinfoniku (2007)
No Hymns Composer Productions Recording Studio Recording Engineer Mixing Engineer Year
01 Innu Banda Pinto Joseph Magri Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
02 Saldat ta' Kristu Archibald Mizzi Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
03 Innu Marċ San Sebastjan Roderick Bugeja Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
04 Insellmulek Sebastiano George Debono Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
05 Innu San Sebastjan Pawlu Sammut Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
06 Antifona Vinċenzo Bugeja Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
07 Innu Sinfoniku San Sebastjan Pawlu Sammut Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
No Marches Composer Productions Recording Studio Recording Engineer Mixing Engineer Year
01 Gemini Dominic Darmanin Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
02 Bastjanzi FM Roderick Bugeja Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
03 Ta' Nettu Philip Fenech Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
04 Sebastjan 2006 George Debono Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
05 Ħames Blanżuni Vincent Farrugia Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
06 Forza Qalbisti Patrick Cutajar Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
07 Viva Nagħjtu Sebastiano Charlo Spiteri Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
08 Gulbene Justin Formosa Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
09 La Chiesa Sebastian Camilleri Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
10 Fortissimi Neville Pace Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
11 YooHoo Ġiużeppe Ciappara Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
12 Banz Dominic Darmanin Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017
13 Tislima lill-Għaqda tan-Nar Sebastian Camilleri Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan Sebastian F. Debono Hall Saviour Chircop Alan Desira 2017