Orkestra Mandolinistika La Valette

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

L-Orkestra Mandolinistika La Valette, aktarx li twaqqfet f’xi żmien fis-sena msemmija 1897 fi ħdan il-banda li ġġib li stess isem.

Dan jirriżulta mill-minuti tal-laqgħa tat-23 ta’ Novembru 1898 li fiha saret diskussjoni dwarha fil-kumitat peress li din kienet diġà mwaqqfa. Kien ġie deċiż li, Mro. Antonio Miruzzi jiżdied lira fis-salarju tiegħu bħala surmast bl-obbligu li jgħallem lill-allievi, li jirranġa l-biċċiet tal-mużika li jkun hemm bżonn, u li jagħmel żewġ kunċerti (provi) fil-ġimgħa.

Il-mużika rranġata kellha tibqa’ proprjetà tas-Soċjetà meta jħalli dil-kariga. Dil-orkestra kienet imxiet ħafna ‘l quddiem taħt id-direzzjoni tiegħu u kienet spiss tagħti programmi, kemm fit-teatri kif ukoll bnadi oħra.

Saħasitra dawn daqqew f’ Tunisi (Marcia) u Il Cassiere (Valse) mill-pinna tiegħu. Ir-rappreżentazzjoni kienet saret fit-Teatru Rjal, il-Ħadd 12 ta’ Diċembru, 1897.