Munxar

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Il-Munxar huwa lokal żgħir f'Għawdex li jinsab fin-nofsinhar tal-gżira, qrib ir-raħal Ta' Sannat, b'popolazzjoni ta' madwar 1,019 -il ruħ. L-isem Munxar ġej minn tip ta' serrieq, bis-snien tiegħu jidhru fl-arma tal-lokal.

Il-Munxar hu l-aktar magħruf għall-bajja tax-Xlendi, waħda mill-attrazzjonijiet turistiċi l-aktar popolari ta' Għawdex, li sa nofs is-seklu 20 kienet għadha biss post tas-sajjieda.

Il-Knisja Parrokkjali tal-Munxar hi ddedikata lill-Appostlu San Pawl, protettur ta' Malta u Għawdex, kif ukoll tal-istess raħal tal-Munxar. Il-parroċċa tal-Munxar hi l-aħħar waħda li ġiet stabbilita. Dan sar fl-1957 mill-Isqof Ġużeppi Pace.

Festa tar-Raħal

Il-Patrun tar-Raħal tal-Munxar hu San Pawl Appostlu, bil-festa tiegħu issir nahar l-10 ta' Frar, fit-tifkira tan-Nawfraġju tiegħu Malta. Iżda l-festa tar-raħal issir kull aħħar Ħadd ta' Mejju, u b'hekk tiftaħ l'hekk imsejjaħ Staġun tal-Festi f'Għawdex