Michael Piccinino

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.

Dr. Michael Piccinino hu minn Raħal Ġdid u twieled fl- 1996.

Hu ggradwa mill-Kors tal-Liġi s-sena li għaddiet u kkwalifika bħala Avukat f’Marzu ta’ din is-sena. Għandu esperjenza vasta f’diversi entitajiet mhux governattivi, fejn fost l-oħrajn kien President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ (KNŻ), minfejn ħadem għal bidliet leġislattivi radikali, fosthom it-tibdil fl-età tal-vot minn 18 għal 16-il sena.

Bħalissa, hu qed iservi wkoll fil-Bord tal-European Youth Forum, li jirrappreżenta liż-żgħażagħ u lill-għaqdiet taż-żgħażagħ fuq livell Ewropew mal-Unjoni Ewropea u mal-Kunsill Ewropew.

Fil-Partit Nazzjonalista, Michael Piccinino ilu jservi għal diversi snin fil-Kumitat Sezzjonali ta’ Raħal Ġdid f’diversi karigi u għal ħames snin irrappreżenta lill-Kumitati tar-raba’ distrett fil-Kumitat Eżekuttiv. Hu okkupa wkoll diversi karigi fi ħdan il-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista (MŻPN).

Matul dan is-sajf, Michael Piccinino beda jservi wkoll bħala l-Kordinatur Politiku tal-Partit Nazzjonalista.

Fid-19 ta’ Novembru, 2021 huwa inħatar Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.