Lorenzo Zahra

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Lorenzo Zahra twieled il-Birgu fis-27 ta' Diċembru 1926 minn Ġużeppi Żahra mill-Birgu u Erilia mill-Belt.

Għalkemm il-familja tiegħu kienet tgħix il-Belt Valletta, Lorenzo twieled il-Birgu, fi Triq Santa Skolastika. Huwa ħa l-ewwel edukazzjoni fl-Iskola Primarja tal-Birgu u kompla l-istudji tiegħu fis-Seminarju tal-Knisja fil-Furjana, li eventwalment huwa l-uffiċċju tax-xogħol tiegħu, fejn jaħdem bħala arkivist mal-Kurja.

Miżżewweġ lil Ineż, kellu tlett itfal, Lawrence, Elsa u Josette. Bl-intenzjoni li jagħti iktar importanza lill-belt maħbuba tiegħu, Lorenzo Zahra u Frans Mallia kienu l-fundaturi tas-Soċjetà Storika u Kulturali tal-Birgu.

Zahra kien ukoll wieħed mill-fundaturi tal-Mużew tal-Parroċċa Chruch. Wara ħafna sforz, Zahra kkonvinċa lill-Ambaxxatur Ġermaniż f’ Malta biex jagħti donazzjoni għall-fondazzjoni ta ’dan il-Mużew li għadu għaddej sal-lum u li jżuruh ħafna turisti. Ftit tas-snin ilu Lorenzo ġie ppremjat ma ‘Ġieħ il-Birgu’ mill-Kunsill Lokali.

Huwa riċerkatur, storiku u kittieb, jikkontribwixxi għal diversi ittri tal-aħbarijiet u pubblikazzjonijiet oħra speċjalment dawk relatati mal-Birgu. Zahra kien ukoll membru, segretarju u viċi-president tal-Każin tal-Banda San Lawrenz u għadu President Onorarju ta 'dan il-kumitat. Lorenzo Zahra dejjem ta l-aħjar lil beltu u lil dak kollu li hu relatat mal-Birgu.