Hector H. Dalli

From M3P
(Redirected from Hector Dalli)
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Mro. Hector H. Dalli

Mro. Hector H. Dalli twieled f'iż-Żejtun fit-8 ta' Ġunju, 1914. Iben Ġużeppi Marija u Evanġelista nee' Mercieca. Apparti Hector din il-koppja kellha erba' ulied oħra. L-ewwel edukazzjoni mużikali li rċieva Hector, flimkien ma’ ħutu, kienet minngħand missieru stess, li kien ukoll mużiċist kbir.

Fil-fatt, Mro. Dalli anzjan inħatar l-ewwel surmast tal-Għaqda Banda Żejtun wara s-separazzjoni mill-Għaqda Mużikali Beland. Ta' 9 snin, Hector H. Dalli kien imħarreġ fil-flicorno u mbagħad inbidel għat-tromba mal-Każin tal-Banda Beland. Kien jaf ukoll idoqq il-pjanu.

Madankollu Hector Dalli kompla l-istudji tiegħu u kompla jitħarreġ f'armonija, kompożizzjonijiet, strumentalizzazzjoni u direzzjoni taħt Maestro Giuseppe Casapinta. Mro Dalli kien ftit wara maħtur Assistent Direttur fil-Każin tal-Banda Żejtun. Waqt li kien f’din il-pożizzjoni, kompla l-istudji mużikali tiegħu u għal 25 sena kiseb suċċess kbir fl-Eżami tat-Teorija tal-Mużika tal-London College of Music fejn skorja 91 minn 100 u kiseb l-ewwel post biex iggradwa A.Mus.LCM. Aktar tard, Mro Dalli nħatar ukoll Maestro tal-Każin tal-Banda Beland taż-Żejtun.

Huwa ikkompona għadd ta’ sinfoniji, marċi, kemm brijużi kif ukoll funebri, u għadd ta’ innijiet, fosthom dawk ta’ din il-Banda u dak ta’ San Lawrenz, magħruf bħala il-kbir għal kor, tenur u baxx, esegwit għall-ewwel darba lejlet il-festa ta’ San Lawrenz iċċelebrata fl-1972.

Minbarra lil din il-Banda idderieġa baned oħra, fosthom il-Banda San Ġużepp tal-Ħamrun, Leone ta’ Għawdex, Queen’s Own tal-Isla, il-Banda tat-Tarzna, u l-Banda tal-Moviment tal-Ħaddiema. Lil-din il-Banda Vittoriosana, li fi żmienu nbidel isimha, mexxieha għal 28 sena sħaħ: mill-1952 sakemm miet fl-1980.