Giuseppe Abdilla

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.

Is-Surmast Ġiuseppe Abdilla twieled il-Floriana fl-1886 u miet Għawdex fl-1944 fejn kien jinsab rifuġjat waqt it-Tieni Gwerra Dinjija.

Ġużè Abdilla, kif l-aktar kienu isibuh, għad li ta’ ftit skola letterarja, iżda tpatti bir-rfus għal dan in-nuqqas kienet l-iskola artistika mużikali li kien mogħni biha. Is-Surmastrijiet tiegħu kienu żewġ ċelebritajiet Maltin: l-Onorevoli Maestro Giuseppe Emmanuele Bonavia u s-Surmast Professur Paolino Vassallo. Ftit wisq huma l-kompożizzjonijiet mużikali li dehru f’ismu, imma għal dan in-nuqqas iwieġbu wkoll ix-xogħlijiet artistiċi tiegħu li ħarġu minn idejh bla isem.

Ġużè Abdilla, igħarrafna Dr. Rolandi, hu r-rebbieħ tat-Tieni Premju f’Konkors Internazzjonali maħruġ mis-Società Santa Cecilia di Bologna għall-aħjar biċċa xogħol sinfonika. Din il-ġrajja hi xhieda biżżejjed tal-ħila kbira tiegħu fl-arti mużikali.

Ġużè Abdilla kien ta’ kliem ftit, mistħi, qalbu f’idu, Membru tal-Museum ta’ Dun Ġorġ Preca; kien sinċier, igħallem bla qerq, xewqa tiegħu li jgħaddi lill-alljevi tiegħu dak kollu li kien jaf. Bosta kienu l-alljevi li ħarġu Surmastrijiet minn taħt idejh, fosthom insemmu lil Ninu Azzopardi, Ċensinu Bugeja, Wistin Camilleri, Ġużeppi Camilleri u oħrajn.