Giorgio Zarb

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Giorgio Zarb kien mużiċist imwieled Qormi, li beda l-karriera mużikali tiegħu mal-Banda Dei Curmini aktarx taħt Mro. Emanuel Bartoli. Il-kapaċitajiet mużikali tiegħu qalgħulu d-direttur ta’ din il-banda li tagħha kellu jkun l-aħħar surmast tagħha. Fl-1891, flimkien ma' Mro Giuseppe Portelli, għen fil-formazzjoni ta' banda ġdida f'Ħal Qormi, il-Filarmonica Pinto, li kienet kostitwita fi ħdan il-Casino Pinto, propjetà ta' Andrea. Abela.

Ftit snin wara, fil-qofol ta’ tilwima politiku-reliġjuża, numru ta’ mużiċisti minn ġewwa l-Filarmionica Pinto marru joqogħdu fil-Casiono San Giorgio fejn iffurmaw Banda ġdida.

Fid-dawl tal-familjarità tagħhom mas-Surmast Giorgio Zarb, huwa kien wieħed mis-surmasti tal-banda inkarigat biex jipprepara lill-banda għall-ewwel kunċert tagħha.

Għalkemm kien kompożitur prolifiku, illum ma baqax ħafna xogħlijiet tiegħu, bħall-marċi funebri (Afflitta, Corona Funeraria, Mater Dolorosa, Funebre No 1 u Funebre). Nru 2), numru ta' marċi purċissjonali, il-marċi sinfoniċi Patria Invicta u Pinto u innu ddedikat lil San Ġorġ.