Edgar Lowell

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.

Mro. Edgar Lowell twieled il-Ħamrun. Ta’ età żgħira daqq il-klarinett, u għal sitt snin studja taħt l-għajnuna ta’ Giorgio Compagno f’Bormla.

Fl-1925 ingħaqad mal-Orkestra tat-Teatru Rjal bħala Klarinist, tul dak iż-żmien daqq taħt diretturi mużikali differenti.

Edgar Lowell kien ukoll edukat fl-armonija għal tliet snin taħt is-Surmast Gużeppi Stivala u Carmelo Pace. Fl-1938 ġie assenjat bħala assistent surmast tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette.

F’La Valette Kien ukoll surmast tal-banda tal-istudenti, Baqa’ f’dawn il-karigi sal-1976.

Bejn l-1968 u l-1970 Edgar Lowell serva bħala aġent surmast tal-banda għall-Banda Nazzjonali.

Fl-1952 Edgar Lowell inħatar surmast tal-banda għall-Għaqda Banda Żejtun, fejn ikkompona bosta marċi funebri kif ukoll marċi festivi. Minbarra dan ġab interess kbir għall-mużika tal-opra li ddominat permezz tal-kunċerti mużikali li saru lejlet il-festa lokali taż-Żejtun.

Edgar Lowell temm il-kariga tiegħu ta’ surmast mal-Banda Żejtun fl-1976.

Bejn l-1958 u l-1970 Edgar Lowell kien ukoll surmast tal-banda tas-Soċjetà Filarmonika La Stella A.D. 1863 f’Għawdex.

Mro. Edgar Lowell miet fil-11 ta’ Frar 1991.