Danny Cremona

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Danny Cremona twieled fit-18 ta’ April, 1924 fil-Belt Valletta. Studja fil-Liċeo fil-Ħamrun qabel ma kien impjegat bħala skrivan mas-Servizzi Brittaniċi f'Montgomery House (1952-1974).

Danny Cremona daħal fil-Politika fil-bidu tas-snin 50, Fl-1951 kien qed jikteb f’The Dawn dwar it-twaqqif tal-LLY. Kien elett assistent segretarju fl-1951, Segretarju ġenerali st (1953-1957) u President fl (1960-1968) tal-MLP. Għal xi żmien kien responsabbli mill-karta tal-MLP The Voice Of Malta.

Cremona, imwieled u kelliem awto-mgħallem li qanqal lill-folol b'watm u diskorsi vivaċi waqt mass meetings, kellu rwoli importanti fil-kumitat eżekuttiv nazzjonali u fis-sena tal-MLP konferenzi ġenerali.

Danny Cremona kien ukoll President tal-General Workers Union (1963-1970). Fl-1974 inħatar chairman fl-Enemalta u duttur tal-Bank Ċentrali u chairman eżekuttiv tal-Bank of Valletta, minn liema kariga rriżenja minnha fl-1976 biex jikkontesta l-elezzjonijiet ġenerali.

Wara r-rebħa elettorali tal-MLP tal-1976, Cremona kien fdat bil-portafoll ta' Ministru tal-Industrija, sajd u agrikoltura, kariga li żamm sa Ottubru 1978 meta ħa d-dmirijiet ta' ministru tat-turiżmu. Huwa kkontesta b'suċċess l-elezzjonijiet tal-1981 u ġie assenjat il-ministeru tax-xogħol u s-servizzi soċjali, kariga li żamm sa mewtu fis-7 ta' Lulju, 1982.