Charles Sciberras (politician)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Chev. Charles Sciberras O.S.J.

Chev. Charles Sciberras O.S.J. twieled f’ Ottubru tas-sena 1938. Studja fil-Kulleġġ ta’ St. Michael u wara kompla bl-istudji tiegħu fl-Università ta’ Malta.

Ħadem bħala għalliem u aktar tard ħadem ukoll mas-Servizzi Ċivili. Chev. Charles Sciberras O.S.J. kellu diversi karigi f’għaqdiet differenti fosthom fis-Segretarjat Ħaddiema mal-Partit Nazzjonalista, fl-Assoċjazzjoni Libertas kif ukoll fil-Malta Football Association, fejn kien membru fil-Kunsill ta’ l-MFA. Kien ukoll referee tal-football fis-snin sittin u sebgħinijiet. U wara kompla għal bosta snin bħala Osservatur tar-Referees.

Bejn is-snin 1956 u 1962 ġie maħtur bħala President tas-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba, Chev. Charles Sciberras O.S.J. kien ukoll ikkontesta l-eleżżjonijiet ġenerali tal-1987 u tal-1992. Imbaghad f’Marzu tas-sena 1994 kien maħtur bħala l-ewwel sindku ta’ San Ġiljan. Chev. Charles Sciberras O.S.J. kien miżżewweġ lil Yvonne u kellhom żewġ subien, il-W. Rev. Kanonku Etienne Sciberras u Owen.

Miet nhar il-Ħamis 4 ta’ Settembru 2008 fl-età ta’ 69 sena. Il-funeral tiegħu sar fil-Knisja Parrokkjali tal-Karmnu ġewwa l-Balluta u d-difna saret fiċ-ċimiterju ta’ Santa Marija Addolorata.