Carmelo Abela (bandmaster)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Mro. Carmelo Abela

Is-Surmast Carmelo Abela, minkejja li ftit hawn tagħrif dwaru, kien fost l-aħjar mużiċisti ta’ tmiem is-seklu dsatax u l-bidu ta’ dak ta’ warajh.

Kien magħruf għall-ħila li kellu fl-arranġament ta’ għażliet mill-Opri għall-banda. Tul il-karriera tiegħu, idderieġa diversi baned, fosthom din tal-Birgu, is-San Giorgio ta’ Bormla u hu meqjus bħala l-ewwel surmast tal-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri ta’ Ħal Qormi. Konferma ta’ kemm kien persunaġġ influwenti fil-qasam mużikali hi li kien miegħu li kkonsulta l-kumitat tal-Banda La Valette meta ġew biex jaħtru surmast direttur ġdid. Aktarx li kien fuq parir tiegħu li fl-1889 kienu ħatru lill Mro. Vincenzo Carabott.