Carmel M. Sciberras

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Dr. Carmel Sciberras

It-Tabib Carmel M. Sciberras twieled l-Imqabba fit-28 ta’ Settembru 1951, iben Giovanni Sciberras u Vincenza née Sciberras.

Ħa l-edukazzjoni primarja fl-Iskola tal-Gvern fl-Imqabba u dik sekondarja fil-Liċeo l-Ħamrun. Kompla l-istudju tax-Xjenza fil-Junior College tal-Università ta’ Malta. Wara, għamel xi żmien jgħallem il-Matematika fil-Kulleġġ Dumnikan St. Albert the Great. Fl-1972 beda l-istudju tal-Mediċina u temm dan l-istudju b’suċċess fl-1977 meta ħa l-lawrija tad-Dottorat fil-Mediċina. Minħabba s-sitwazzjoni prevalenti ta’ dak iż-żmien fil-kamp mediku, kellu jmur l-Ingilterra biex ikompli jipprattika l-Mediċina fejn ħadem f’diversi sptarijiet u wara sar speċjalista fil-Mediċina tal-Familja. Fl-1983 irritorna bil-familja f’Malta u beda jaħdem bħala Tabib fil-Kura Primarja fid-Dipartiment tas-Saħħa u bħala Tabib tal-Familja f’raħal twelidu l-Imqabba kif ukoll il-Qrendi u Ħaż-Żebbuġ, il-post fejn joqgħod. Fl-1992 ingħaqad mal-Korp tal-Pulizija bħala Tabib Ewlieni tal-Korp u llum jokkupa l-grad ta’ Supredentent fl-istess Korp.

Sa minn ċkunitu kien attiv ħafna fil-ħajja soċjali Mqabbija u kien membru ta’ diversi għaqdiet Mqabbin. Kien ħabrieki ħafna fil-kamp taż-żgħażagħ u kien wieħed miż-żgħażagħ pijunieri li ħabierku ħafna u meddew idejhom biex infetaħ l-Youth Centre.

Sa miż-żgħożija beda jinvolvi ruħu fit-treġija tas-Soċjetà Santa Marija billi daħal fil-Kumitat tal-istess każin. Fl-1973 inħatar President tal-istess Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba. Wara tlett snin, minħabba raġunijiet ta’ studju, iddimetta minn din il-kariga. Il-bidu tas-snin sebgħin kienu diffiċli ħafna għas-Soċjetà kemm mill-att lokali kif ukoll minn dak governattiv. Il-President kien biddel l-istruttura tal-fuljett tal-programm tal-festa billi żied in-numru ta’ paġni miktuba. Din kienet xi ħaġa nnovattiva li saret għall-ewwel darba fil-festi Maltin kollha. Inbidlet ukoll iz-zokklatura tal-faċċata tal-każin u nbidel id-drapp tal-istandard Malti. Sar ukoll ir-restawr tal-armar eżistenti. Iżda l-akbar opra għall-festa ta’ Santa Marija saret propju fil-Knisja Parrokkjali meta b’ħidma u ko-operazzjoni sħiħa mal-kappillan tkabbru u nbidel il-post ta’ fejn jintramaw iż-żewġ linef kbar li jinxtegħlu biss f’Santa Marija. Saru anke l-linef żgħar li wkoll jintramaw biss f’Santa Marija. Ma’ dawn żdiedu żewġ linef oħra biex jakkompanjaw lil dawk li qabel kienu jintramaw fil-kappelluni u li jinxtelgħu fil-festi prinċipali tal-parroċċa.

Dr Sciberras baqa’ sal-lum attiv fis-Soċjetà u sena wara l-oħra jagħti l-kontribut tiegħu għall-festa ta’ Santa Marija.

Huwa miżżewweġ lil Valerie née Abela Medici, għandu erba’ ulied u joqgħod Ħaż-Żebbuġ.