Banda tal-Forzi Armati ta Malta

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Il-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta, li qabel kienet magħrufa bħala l-Banda Rjali tal-Artillerija ta’ Malta (Banda RMA), twaqqfet lejn l-aħħar tas-seklu 19 (1890), inti xi fatti storiċi, li nstabu fil-Ġurnal tal-Forza tal-Art ta’ Malta - Jannar 1975. pġ. 21, juri l-eżistenza ta’ xi forma ta’ ensemble militari li jifforma parti mir-Royal Malta Fencible Regiment li qed jagħmel waqt il-korteo funebri tal-Markiz ta’ Hastings f’Diċembru 1826.

Il-Banda AFM tista' ttraċċa l-oriġini tagħha lura sas-sena 1800. Banda bil-fdalijiet u tnabar tifforma parti mill-Malta Light Infantry Regiment, l-hekk imsejjaħ Regimento dei Cacciatori Maltesi.

Qabel l-impenji assenjati lill-Banda RMA, iffurmata biex tilqa’ truppi stazzjonati fil-Ġermanja, il-Malta Land Force Journal – Ottubru 1972 pġ. 12 jgħid, li fil-15 ta’ Jannar 1895, banda ta’ 33 biċċa, li minnhom 13 kienu strumenti tal-qasab, esegwiet fil-Każin tas-Sliema, Għar id-dud.

Matul is-snin 1939 – 1942, minħabba ċ-ċirkustanzi tal-gwerra, il-banda tpoġġiet f'animazzjoni sospiża u l-membri tagħha servew b'appoġġ għar-reġiment ġenitur, ir-Royal Malta Artillery. Ġie riformat fl-1943.

Meta r-Royal Malta Artillery, flimkien mal-Banda tagħha, imbagħad ma baqgħux jiffurmaw parti mill-Armata Ingliża f’Settembru tal-1970, il-Gvern Malti ħa r-responsabbiltà taż-żewġ entitajiet.

Il-banda kellha diversi opportunitajiet biex tipparteċipa f'wirjiet ta' massa bil-baned militari Brittaniċi stazzjonati jew iżuru l-gżira. Parati, wirjiet u tatwaġġi kienu l-ordni tal-ġurnata. Fl-1966 il-banda ġiet mistiedna tipparteċipa f’Festival tal-Banda Militari organizzat mill-Armata Brittanika tar-Rhine f’Monchengladbach, il-Ġermanja, fejn ħadu sehem baned minn nazzjonijiet differenti. F’okkażjonijiet oħra l-banda kienet mistiedna tipparteċipa f’avvenimenti f’Ċipru u Sqallija.

Avvelimenti kbar

Il-Banda kienet mistiedna għal diversi wirjiet militari u festivals li saru f'pajjiżi differenti.

• Fis-sena 2000, il-Banda pparteċipat għall-ewwel darba fis-36 Show Music of the Nations fi Bremen.

• Fl-2002, wettaq diversi wirjiet u programmi sedentarji fl-Akkademja Militari Taljana f’Modena, l-Italja

• Għat-tieni darba, fl-2003, il-banda AFM, ġiet mistiedna tipparteċipa fid-39 Show Music of the Nations Bremen, il-Ġermanja

• Fl-2004, Xi Bandisti kellhom ukoll l-opportunità li jkunu parti minn Banda tal-Unjoni Ewropea, magħmula minn membri ġejjin mill-istati membri tal-UE, u li daqqet fi Breda (l-Olanda).

• F’Mejju 2007, il-Banda ġiet mistiedna tipparteċipa f’żewġ avvenimenti prestiġjużi differenti barra minn xtutna. Fi Brussell waqt il-50 Anniversarju tat-Trattat ta’ Ruma u fil-belt storika ta’ San Pietruburgu fir-Russja.

• Matul l-2008, il-Banda daqqet fil-Festival tal-Arti ta’ Montepulciano fl-Italja.

• Fl-2009, il-maġġoranza tal-mużiċisti tal-Banda AFM ingħataw il-Midalja l-Kbira Al Fatah wara l-impenn tagħhom fil-Libja waqt iċ-Ċelebrazzjonijiet li saru biex jimmarkaw l-4o Anniversarju tar-Rivoluzzjoni Libjana.

• F’Jannar 2010, il-Banda ħadet sehem għat-3 darba fl-istorja tagħha waqt is-46 Wirja Mużika tan-Nazzjonijiet ta’ Bremen fil-Ġermanja.

• Fl-2012 f’Monchengladbach għan-Nato-Musicfest.

• F’Jannar 2014, il-Banda ħadet sehem għar-4 darba fl-istorja tagħha waqt il-50 Bremen Music Show of the Nations fil-Ġermanja.

• F’Awwissu 2014, il-Banda ħadet sehem fir-Royal Edinburgh Military Tattoo prestiġjuż u famuż fid-Dinja, u daqq flimkien mal-Forzi Armati Brittaniċi, il-Commonwealth u l-Baned Militari Internazzjonali.

Qabel ir-Royal Malta Artillery, flimkien mar-Royal Malta Artillery Band, ma baqgħux jiffurmaw parti mill-Armata Brittanika f’Settembru tal-1970, u qabel ma l-Gvern Malti ħa r-responsabbiltà taż-żewġ entitajiet, skont l-Istorja tar-Royal Malta Artillery pġ. 270, il-banda li taqdi taħt ir-Royal Malta Fencible Artillery kienet immexxija minn surmast ċivili. Il-Lt Col Portelli, Uffiċjal Kmandant tal-imsemmi reġiment kiteb lill-Kwartieri Ġenerali tal-Brigata tal-Artillerija fis-6 ta’ Ottubru 1884, fejn qal li s-surmast tal-banda ċivili preżenti kien se jiġi meħlus minn dmirijietu b’konsegwenza tal-età kbira tiegħu. Is-Sur E Bartoli, li kien ingaġġat fl-RMFA bħala Surmast tal-Banda fl-1884, intbagħat f'Kneller Hall fl-Ingilterra taħt kors ta' surmast tal-banda. Meta rritorna minn Londra fl-14 ta’ Mejju 1885, jassumi r-responsabbiltà tal-Banda sakemm irtira fl-1912 bħala uffiċjal mhux kummissjonat fir-Royal Malta Artillery.

Surmastrijiet Diretturi tal-Banda

Matul iż-żmien il-Banda kienet immexxiha minn dawn is-Surmastrijiet:

No Surmast Perjodu
01 Is-Sur G. Henren 1912 – 1919
02 Is-Sur E Spiteri 1920 - 1931
03 Maġġur Anthony Aquilina 1931 - 1940
04 Is-Sur Giuseppe Busuttil 1940 - 1945
05 Is-Sur C.P. Arnell 1946 - 1946
06 Is-Sur G.R. Freeth 1946 - 1948
07 Is-Sur Joseph Magri 1948 - 1966
08 Is-Sur Papa (Perjodu qasir fil-Ġermanja) 1966
09 Is-Sur S.K. Swanwik 1966 - 1969
10 Is-Sur Twanny Chircop 1969 - 1970
11 Il-Kaptan Anthony Chircop 1970 - 1984
12 Is-Sur Charles Monreal (Aġixxi għal żmien qasir)
13 Il-Kaptan George Debono 1985 – 2002
14 Is-Sur C.L. Pace (Reċtar għal perjodu qasir)
15 Maġġur John Ivan Borg 2003 - 2014
16 Kaptan Jonathan Borg 2014 –

Il-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta twaqqfet fl-1970 taħt il-baton tal-Warrant Officer Klassi I. Anthony Chircop L(mus)LCM., ARCM, li nzerta kien l-uniku surmast li serva taħt iż-żewġ entitajiet sal-irtira tiegħu fl-1984 fil-grad ta’ Kaptan.

Warrant Officer Klassi II Monreal C. inħatar Aġent Surmast tal-Banda għal żmien qasir sakemm il-Kaptan George Debono L(mus)LCM ħa r-responsabbiltà tal-Banda fl-1985 sakemm irtira fl-2002.

Warrant Officer Maġġuri Tromba Klassi II Carmel Lino Pace, inħatar aġent Surmast tal-Banda bejn l-2002 u l-2003. Kaptan John Ivan Borg AFM, F.L.C.M (comp), F.L.C.M. (per), L.R.S.M., L.T.C.L., A.(Mus) L.C.M, EBL/AD inħatar Surmast tal-Banda fl-2003 fil-grad ta’ Warrant Officer Class 1 wara li temm Kors ta’ Band Leader fl-Istati Uniti tal-Amerika, fejn dam sa sena 2014. Preżentament id-Direttur tal-Mużika huwa l-Kaptan Jonathan Borg.

Il-banda għandha kumpliment ta’ (diversi minn żmien għal żmien) mużiċisti. Bħala Banda Militari, ir-rwol primarju tagħha huwa li twettaq firxa ta’ impenji b’appoġġ għall-Forzi Armati ta’ Malta f’bosta okkażjonijiet ċerimonjali. Ir-repertorju wiesa’ tiegħu jvarja minn marċi militari sal-mużika klassika u popolari. Għall-ġid tal-popolazzjoni lokali u t-turisti li jżuru gżiritna, il-banda tagħmel wirjiet u programmi frekwenti fil-Belt Valletta. Isiru wkoll kunċerti fi sptarijiet u istituzzjonijiet simili bħala edukazzjoni fl-apprezzament tal-mużika u biex iġibu tgawdija lil dawk li inkella ma jkunux jistgħu jattendu. Is-servizzi tal-banda huma kontinwament imfittxija minn istituzzjonijiet tal-karità u filantropiċi. Il-banda tiftaħar bil-wirjiet memorabbli tal-passat mogħtija madwar il-gżira u tkompli tistinka biex tikseb l-ogħla standard possibbli.

Ġurnata normali ta’ xogħol għall-banda AFM tibda b’sessjoni ta’ taħriġ fiżiku għall-persunal kollu tal-banda. Imbagħad isegwu skali u arpeġji, li jgħinu lill-mużiċisti tal-banda jżommu l-livell tagħhom. Isiru kunċerti u provi tal-wiri li jippreparaw lill-banda għall-impenji differenti tagħha, minn programmi sedentarji sa Gwardja tal-Unuri.

Fil- preżent , il-Banda tal- Forżi Armati ta’ Malta hija magħmula minn 44 mużicista. Bħala banda militari, l-irwol ewlieni tagħha huwa li twettaq firxa ta’ impenji b’ appoġġ għall- Forzi Armati ta’ Malta f’ għadd ġmielu ta’ okkażjonijiet ċerimonjali. Ir-ripertorju wiesa’ tagħha jvarja minn marċi militari għall-mużika klassika u popolari. Għall-benefiċċju tal- poplu Malti u t- turisti li jżuru Malta, il- banda tieħu sehem f’ diversi wirjiet u programmi fil- Belt Valletta. Isiru kunċerti fi sptarijiet, knejjes, katidrali, teatri u istituzzjonijiet simili bħala kontribut għall-edukazzjoni fl-apprezzament tal- mużika. Is- servizzi tal-banda huma mfittxija ħafna minn istituzzjonijiet tal- karita’ u filantropiċi. Il- banda hija kburija bil- wirjiet memorabbli li ngħataw matul iż- żmien fil gżejjer maltin u tkompli taħdem biex tilħaq l-ogħla livell possibli.

Jingħata biżżejjed ħin lil kull membru għall-prattika individwali. Rekluti ġodda kultant jingħataw iċ-ċans li jibdew jistudjaw strumenti alternattivi filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu l-esiġenzi tal-banda. Minbarra l-impenji mużikali tagħha, il-banda li tagħmel parti mir-4 Reġiment għandha wkoll ir-rwol militari tagħha, persunal tal-Banda f'rosters differenti jaqdi dmirijiet ta' gwardja ta' kuljum. Il-banda tgħin fis-sigurtà interna waqt diversi miżuri ta’ sigurtà msejħa mill-AFM u tieħu sehem ukoll fi klassifikazzjonijiet ta’ ranges, battle fitness tests u testijiet fiżiċi.

Il-Forzi Armati ta’ Malta bħalissa jikkonsistu fi Kwartieri Ġenerali u ħames taqsimiet. 1 Regiment AFM huwa impenjat għal rwol ta 'infanterija, 3 Regiment AFM jispeċjalizza fl-appoġġ loġistiku, 4 Regiment AFM appoġġ fi kwistjonijiet amministrattivi l-bqija tal-unitajiet AFM, Air Wing u Skwadra Marittima. Il-Banda tal- Forżi Armati ta’ Malta tifforma parti mir- Raba’ Reġiment taħt it-tmexxija tal-Logutenent Kurunel Ruben Camilleri. Il-President tal-banda huwa d-Deputat Kmandant – il-Kurunell Edric Zahra, filwaqt li s-Segretarju tal- banda hija l-Lt. Dorothy Gauci. Il- Kmandant tal-Forżi Armati ta’ Malta huwa l-Brigadier Clinton O’Neil.