Anton Tabone

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Dr. Anton Tabone twieled fil-15 ta’ Novembru, 1937. Bin Dr. Anton u Estelle nee’ Camilleri, Imwieled ir-Rabat Għawdex. Studja Għawdex fis-Seminarju u l-Kulleġġ San Alwiġi. Kien impjegat mal-Bank Nazzjonali, illum magħruf bħala Bank Of Valletta (1955-1966).

Kien membru tal-Kunsill Ċiviku ta’ Għawdex u mexxa diversi kumitati tal-kunsill.

Anton Tabone kien elett fl-interessi tal-Partit Nazzjonalista fl-1966 u qagħad fil-Parlament għal aktar minn tnejn u erbgħin sena, fil-bidu bħala backbencher u suċċessivament bħala Shadow Minister, Ministru, u eventwalment bħala Speaker. Kien ukoll membru tal-N.P. Kumitat Eżekuttiv, u membru tal-Kunsill ċiviku ta’ Għawdex li issa m’g[addejx fejn mexxa diversi kumitati tal-imsemmi Kunsill.

Wara r-rebħa elettorali tal-PN tal-1987. Tabone inħatar l-ewwel ministru għal Għawdex u reġa' ġie appuntat fl-istess portafoll fl-1992 kariga li żamm sa Ottubru 1996. Ġie elett mill-ġdid fl-1998 u l-2003. Wara l-elezzjonijiet, ta' tal-1998 u l-2003 Tabone serva bħala Speaker tal-Kamra tad-Deputati sa Marzu tal-2008.

Waqt li Ministru għal Għawdex ippromwova l-aspett reġjonali tal-gżira fil-kuntest nazzjonali u fi ħdan il-Konferenza tar-Reġjuni Periferali u Marittimi tal-Ewropa (CPMR), fejn Għawdex jipparteċipa bħala Membru sħiħ. Bħala Speaker tal-Kamra huwa ppromwova l-inizjattiva ta’ Malta biex titwaqqaf Assemblea Parlamentari tal-Mediterran u t-twaqqif tas-Segretarjat tagħha f’Malta. Huwa wettaq b'suċċess it-tranżizzjoni diffiċli tal-Parlament ta' Malta minn dak ta' stat mhux membru għal wieħed ta' stat membru meta Malta saret Membru tal-Unjoni Ewropea fl-2004. Kien ukoll attiv ħafna fil-promozzjoni tal-awtonomija tal-Parlament billi talab il-Management Effiċjenza. Taqsima fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex tressaq rapport dwar it-'Tisħiħ tal-Kamra tad-Deputati — Il-Każ Għall-Awtonomija' liema rapport tpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra f'nofs l-2005.

Tabone għen biex Għawdex u l-interessi tal-Għawdxin jitpoġġew fuq quddiem b’riżultat li llum il-ġurnata d-dimensjoni tal-gżira qed titqies minn ta’ quddiem kemm fil-politika nazzjonali kif ukoll fid-dimensjoni territorjali tal-UE.

Fl-2008 l-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fil-grad ta’ Kumpann ġie kkonferit lis-Sur Tabone. Huwa serva bħala Aġent President ta’ Malta bejn l-2009 u l-2012.

Anton Tabone kien miżżewweġ lil Marguerite nee Stivala u għandhom tlett ulied Anton, Marc u Robert