Adriano Lanzon

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.
Mro. Adriano Lanzon

Adriano Lanzon kien il-Maestro di Cappella tal-Kattidral ta’ Għawdex; hu waqqaf il-Banda Leone tar-Rabat u baqa’ għomru kollu Surmast u Direttur tagħha.

Kiteb Mużika Sagra. Kif igħarrafna ibnu Pawlu, minn din il-mużika tiegħu l-iktar li spikka u baqa’ jissemma’ “Credo” grandjuż. Naħsbu aħna li x’aktarx minħabba dik il-grandjożità żejda tiegħu ġie milqut mil-Liġi tal-Motu Proprju, fl-1910, kif ġara lil ħafna ‘pseudo’

Kompożizzjonijiet Sagri! Jekk qatt ħsiebna hu minnu ma jaħtix il-Kompożitur, imma, id-drawwa ta’ dak iż-żmien, biżżejjed ngħidu li s-Surmast Adriano Lanzon għex bejn is-snin 1822-1897 meta l-mużika sagra kienet ġa mardet u mietet.

Tagħrif meħud mill-pubblikażżjoni ‘Mużiċisti Kommpożituri – Maltin u Għawdxin Tal-Bieraħ u tal-Lum’ ta’ Robert Mifsud Bonnici (1951)