Abele Calleja

From M3P
Jump to navigation Jump to search
STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.

Mro. Abele Calleja Mużiċista u Surmast tal-banda Maltija.

Abele Calleja twieled il-Ħamrun fis-6 ta’ Settembru 1894. Il-ġenituri tiegħu kienu t-tnejn mill-Belt Valletta. Minn età żgħira kien wera affinità għall-mużika u beda jitgħallem strument tar-ram diffiċli u delikat, jiġifieri l-qarn Franċiż, jew kif magħruf komunement ‘il-qarn’ (kornu bil-Malti).

F’żgħożitu ingaġġa fir-Royal Navy bħala bandist. Kompla bl-istudji tiegħu u kabbar ir-repertorju tiegħu għal strumenti oħra li wittew it-triq għall-futur tiegħu.

Lagħab f’ħafna okkażjonijiet speċjali, fosthom l-inkurunazzjoni tar-Re Ġorġ VI f’ Londra f’ Mejju 1937 u l-inkurunazzjoni tar-Reġina Eliżabetta II f’ Ġunju 1953. Wara li serva taħt Mro. Bellizzi, ingħata responsabbiltajiet sħaħ meta Bellizzi rtira mis-servizz.

Ir-Royal Navy Brittanika kienet l-ogħla rikonoxxenza possibbli u d-diversi ammiralli li serva taħt kulħadd għarfu t-talent u l-kapaċitajiet tiegħu. Fl-istess perjodu, kif uffiċjalment permess, Mro. Calleja kien jaġixxi bħala surmast ta’ xi każini tal-banda u jgħallem bandisti żgħażagħ prospettivi. Bi sħab ma’ Pawlu Nani (1906-86), il-ħames dixxendent tal-famuża familja mużikali, Calleja aġixxa ta’ maestro di cappella ta’ diversi knejjes peress li Nani ma setax, jew ma riedx, ikun mgħobbi b’ tant festi, speċjalment waqt il-knejjes. staġun tas-sajf impenjattiv.

Is-Surmast Calleja irtira min-navy fl-età ta’ 60 sena – normalment ħafna kellhom jirtiraw f’età aktar bikrija. Abele huwa mfakkar sew fil-Vilhena Band Club fil-Floriana fejn serva darbtejn bħala surmast tal-banda. Fis-sala tal-każin, hemm ritratt tajjeb ħafna ta’ Calleja.

Abele Calleja miet fil-31 ta’ Awwissu 1978, sebat ijiem biss qabel jagħlaq 84 sena. Wara mewtu, l-armla tat donazzjoni tal-mużika u x-xogħlijiet kollha tiegħu lil Dun Alberto Borg, OSA, iżda mhux magħruf jekk qattx sar rikonoxximent xieraq minn Dun Borg għall-kontribut li kellu mingħand Abele Calleja.

External link