Pawlu Gauci

From M3P
Revision as of 06:26, 28 July 2021 by Axiaqm (talk | contribs) (Included Page: Pawlu Gauci)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Template:M Mro. Pawlu Gauci twieled f' Bormla fit-18 ta' Diċembru, 1901. Min ċkunitu beda jdoqq mas-Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla.

U meta kiber ftit mal- Banda ' Kings Own Malta Regiment. Studja taħt Surmastrijiet magħrufa kemm Maltin kif ukoll barranin. Wara snin ta ' servizz inħatar 'Band Master's tal Commander in Chief Mediterranean Band. Kien imfittex mill - baned ċivili w jagħmel parti mill l-orkestra tat-teatru għax kien strumentalista ta' ħila kbira.

Mal-Banda San Ġorġ ta’ Bormla kien mhux biss il-klarinett solista, imma kien surmast ta' l-allievi w Ass.Surmast. Fl-1956 inħatar Surmast tal- banda ta' Beltna. Huwa l-ewwel Surmast ta' wara t-Tieni Gwerra dinjija.

Ħadem ħafna biex taħt idejh ħarġu ħafna bandisti. Fl-1962 idderiġa programm mużikali fi pjazza Paolino Vassallo fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twaqqif tal-banda. Dam surmast direttur sa l - 1963, fejn wara l-mewt ta' martu emigra lejn il-Kanada.

Qabel telaq il-kumitat organiżżalu festin fis-sala fejn il-viċi President ippreżentalu tifkira. Ġewwa l- Kanada kompla bil-ħidma mużikali tiegħu. Issieħeb ma' diversi baned fosthom mal-banda ta' l-armar rjali Kanadiża. Fl -1968, il-komunità Maltija / Kanadiża waqfu banda w sar surmast taghha.

Twaqfqet il-Malta Band Club ġewwa Toronto. B' hekk baqa' għaddej bil-ħidma mużikali li kellu għal qalbu sa l-aħħar.

Fl-1986 is-Surmast Pawlu Gauci ħalliena,fl-età ta' 85 sena.