Jason Seguna n-Nekus

From M3P
Revision as of 05:00, 5 September 2013 by SteveBorg (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Jason Seguna n-Nekus

Jason Seguna n-Nekus

was born on 5th November 1972. He hails from Żebbuġ, Malta and is know for singing the improvised verse model.

His favourite folksingers are Ninu Galea l-Kalora and Żaren Mifsud ta' Vestru. A regular performer at Għanafest, Seguna was also secretary of the folksinger's society Kadenzi, founded by Ġorġ Mifsud Chircop. In 2003, he sung these verses at the New Year's Bar in Żebbuġ.


             U lil Mabbli għidtlu dalgħodu
              Lilu ħadt ma jtih raġun
              Żaru qed jaqbeż għal Mabbli
              Għandu jkun iġibulu sħun.

Seguna has folk-sung in Gibellina and Rome in Italy, together with Ċikku Degiorgio tal-Fjuri during a Mediterranean folk music festival.


External Links