Hymns - Ġabra ta' Innijiet - Ward lil Marija Bil-Melodija - Innijiet u Marċi Brijużi - Mill-Għaqda Mużikali Santa Marija, Dingli (2005)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Festive Marches - Marċi Brijuzi - Fl-Okkażżjoni tat-Twaqqif tal-Banda Santa Marija - 14 ta' Awwissu, 1988 (Vol.No.1) - Mill-Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli (1988)
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01* Tislima lill Marija Assunta Mro. Richard Bugeja Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
02 Innu Marċ Viva l-Banda Mro. Richard Bugeja Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
03 Il-Kunsill Mro. Richard Bugeja Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
04 20 Sena Banda Mro. Willie Debattista Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
05 Allegro Con Fuoco Mro. Victor Vella Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
06 Carm Mro. Jesmond Azzopardi Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
07 Ir-Raba' Kunsill Mro. Richard Bugeja Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
08 Antoine Mro. Tony Galea Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
09 Come on The Stripes Maġġur Anthony Aquilina Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
10 Il-Barbaġann Mro. Chev. Alphonse M.Vella Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
11 Ontario Mro. Raymond Sciberras Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
12 Toninu Mro. Tony Buttigieg Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
13 Mary Rose Mro. Ronald Pisani Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
14* Inno Alla Beta Vergine Mro. Pacifico Scicluna Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005
15* Innu tal-Banda Mro. Anġelo Pace Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli PRO Studios John Cauchi 2005