Għanafest/2012

From M3P
Revision as of 18:49, 15 June 2012 by Stephensd (talk | contribs) (Image added)
Jump to navigation Jump to search
STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Hamam pictured on Sunday, 10 June

The 2012 edition of the festival took place on the 8th, 9th and 10th of June at the Argotti Botanical Gardens, Floriana, Malta.

The programme for Friday, 8 June:

 • 1830 - Ta’ Verna Folk Group
 • 1900 - Daqq tal-Prejjem : Ronnie Calleja (tal-Mosta), Neil Vassallo (tar-Ronnie) u Alfred Grech (l-Irish)
 • 1915 - Għana tal-Botta u r-Risposta : Jimmy Pawney (il-Bormliż), Walley Ghiller (tal-Isla), Twanny Coleiro (ta’ Kulajru) u Francis Cassar (il-Bloqq)
 • 2000 - Spirtu Pront Bejn Tnejn : Ġużeppi Ellul (iż-Żebbuġi) u Żaren Ellul (ta’ Fellusu)
 • 2015 - Nisġa Project
 • 2130 - Għana tal-Botta u r-Risposta : Etienne Pawney (in-Naxxari), Kalċidon Vella (id-Danny), Mario Xuereb (ta’ Ġerald) u Ramon Psaila (ir-Ruman taż-Żejtun)

Kitarristi: Kalċidon Ciantar (il-Kitarrist), Salvu Tanti (il-Kanadiż) u Alfred Grech (l-Irish)

 • 2230 - Jamal Ouassini Ensemble (Marokk)

The programme for Saturday, 9 June:

 • 1830 - Edmund Jackson Żaqq u Tanbur
 • 1900 - Daqq tal-Prejjem : Toni Farrugia (tal-Ħwejjeġ), Salvu Tanti (il-Kanadiż) u Ionud Mifsud (ta’ Vestru)
 • 1915 - Għana tal-Botta u r-Risposta : Anthony Carl Cutajar (il-Pikkolin), Raymond Laferla (ir-Ruman), Frans Mifsud (ta’ Vestru) u Karmnu Debono (il-Pikipakk)
 • 2000 - Marċi tal-festa mill-banda San Nikola tas-Siġġiewi
 • 2130 - Daqq tal-Prejjem : Fredrick Mallia (ir-Re), Alfred Grech (l-Irish) u Raymond Schembri (iċ-Ċiranu)
 • 2145 - Għana fil-Għoli (la Bormliża) : Anġlu Theuma (il-Kina), Raymond Schembri (iċ-Ċiranu) u Vincent Abela (tal-Pitrolju)
 • 2200 - Makkjetta : Vince Carabott (il-Bukku)
 • 2225 - Greekadelia (Greċja)

The programme for Sunday, 10 June:

 • 1830 - Tal-Fuklar Folk Group
 • 1900 - Daqq tal-Prejjem : Johnny Saliba (ta’ Birżebbugia), Joe Bonello (Skuti) u Frans Casha
 • 1915 - Għana tal-Botta u r-Risposta : Joe Grech (ta’ Raħal Ġdid), Jason Seguna (in-Nekus), Fredu Abela (iż-Żejtuni)
 • 2015 - Hamam - songs and laments from Asia Minor : Mużiċisti minn Malta, l-Italja u t-Turkija
 • 2115 - Mad-daqq ta’ Mark : Mark Vella, Kalcidon Vella (ta’ Mustaċċa), Denise Vella (ta’ Kalċ) u Bertu Aquilina
 • 2130 - Għana fil-Għoli (la Bormliża) : Mikiel Cumba (ll-Iżgej) u Yvettie Buhagiar (tal-Flamenco)
 • 2145 - Makkjetti : Grezzju Dalli (Garawwa)
 • 2230 - Zoobazar (Spanja)