Emmanuel Bugeja

From M3P
Revision as of 09:02, 26 February 2021 by Axiaqm (talk | contribs) (Arranged Page: Emmanuel Bugeja)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.

Mro. Emanuel Bugeja twieled iż-Żurrieq fis-26 ta’ Mejju 1923. Ta’ età żgħira beda l-karriera mużikali tiegħu mal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria taż-Żurrieq. taħt id-direzzjoni ta’ Mro.Franġesco Bugeja. Għalhekk, Mro. Bugeja, bħal ħafna Diretturi tal-Baned ta’ qablu, huwa riżultat tal-edukazzjoni mużikali li rċieva mill-Każin tal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria.

Wara li rċieva l-edukazzjoni bikrija tiegħu fl-Iskola Primarja taż-Żurrieq, huwa ngħaqad mal-Banda tar-Reġiment, immexxija mill-Maġġur Anthony Aquilina. Huwa kompla l-istudji mużikali tiegħu ma’ Mro.Vincenzo Costa u Mro. Giuseppi Stivala, fejn kiseb l-A. (Mus.) L.C.M. Diploma. Wara ġie mgħallem il-pjanu u l-orkestrazzjoni minn DunAlbert Borg.

Mro. Bugeja ma kienx biss kapaċi jdoqq strumenti mużikali, iżda wkoll biex jidderieġi l-baned. Fil-fatt, huwa dderieġa l-Banda tar-Reġiment f’diversi okkażjonijiet u ġie eżaminat u mfaħħar minn Diretturi Ingliżi għall-prestazzjoni eċċellenti tiegħu. Mro. Bugeja kien bandist mas-Società Filarmonica Nazionale La Valette u aktar tard ingħaqad mas-Soċjeta Filarmonika King's Own, fejn akkwista l-kariga ta’ Assistent Direttur ukoll. Ma kinetx l-ewwel darba li hu issostitwixxa lill-Maġġur Anthony Aquilina u dderieġa l-Banda King’s Own.

Mro. Bugeja huwa kompożitur magħrufa tal-mużika u ħafna mill-marċi tiegħu huma popolari ma’ ħafna baned Maltin. Huwa kkompona innu ddedikat lil San Ġużepp, Omaggio alla Queen Victoria, l-innu tal-banda u l-Valz ta’ Kristu Rxoxt. Fis-sena 1960, huwa kkompona l-Overture Carmelitania u fl-1975 ikkompona l-Overture Luliana esklussivament għaċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni tal-pjanċier. Fis-sena 1984, huwa kkompona l-Prelude Silver Jubilee għall-għeluq il-25 Sena Anniversarju tiegħu bħala Direttur tal-Banda Queen Victoria A.D 1865.

Wara 32 sena parti mill-banda, fl-1991, Mro. Emanuel Bugeja rtira mill-kariga tiegħu bħala Direttur tal-Banda. Madankollu, huwa xorta kkompona marċi għall-Banda Queen Victoria A.D. 1865 u baned oħra Maltin. Bħala apprezzament għall-ħidma utli tiegħu, Mro.Bugeja kien maħtur bħala Direttur Onorarju tal-Banda, mill-membri tas-Soċjetà matul il-Laqgħa Ġenerali Annwali li saret is-Sibt, 19 ta’ Jannar 1991. Kien ukoll wieħed mid-Diretturi Onorarji tas-Soċjeta Filarmonika Lourdes Qrendi A.D. 1895. Fl-2003, il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq, onora lill-Mro. Emanuel Bugeja billi taħ il-Premju ta’ Ġieħ iż-Żurrieq.

Mro.Emanuel Bugeja miet fit-28 Ġunju 2009.