Dun Frans Camilleri - Tlettax-il Innu – Mill-Banda San Gejtanu Ħamrun

From M3P
Revision as of 16:59, 27 August 2019 by Axiaqm (talk | contribs) (Arranged Page: Dun Frans Camilleri - Tlettax-il Innu – Mill-Banda San Gejtanu Ħamrun)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Dun Frans Camilleri - Tlettax il-Innu (2015)
No Hymns Lyrics Composer Productions Recording Studio Recording Engineer Year
01 Innu lill-Ħamrun Dun Frans Camilleri Patri Albert Borg O.S.A Banda San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
02 Innu li-Trinita Qaddisa Dun Frans Camilleri Mro. Philip Gatt Banda San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
03 Innu Lill-Madonna tal-Karmelu Dun Frans Camilleri Mro. Anthony Sammut Banda San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
04 Innu Lill San Pietru Appostolu Dun Frans Camilleri Mro. Carmelo Pace Banda San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
05 Innu Lill San Pawl Appostolu Dun Frans Camilleri Mro. Ġiuseppi Micallef Banda San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
06 Innu lill-Madonna tal-Ġilju Dun Frans Camilleri Mro. Joseph Darmanin Banda San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
07 Innu Lil San Pubju Martri Dun Frans Camilleri Mro. Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
08 Innu Lil Santa Venera Dun Frans Camilleri Mro. Joseph Abela Scolaro Banda San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
09 Innu Lil Maria Reġina Dun Frans Camilleri Mro. Joseph Abela Scolaro Banda San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
10 Innu Lil San Pawl App. Fid 19 il-Ċentinarju Min-Nawfraġju Dun Frans Camilleri Mro. Joseph Abela Scolaro Banda San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
11 Innu Lill-Immakulata Kunċiżżjoni Dun Frans Camilleri Mro. Joseph Abela Scolaro Banda San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
12 Innu Lil San Gejtanu Dun Frans Camilleri Mro. Anton Muscat Azzopardi Banda San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
13 Tifħir Lil San Gejtanu Dun Frans Camilleri Mro. Joseph Abela Scolaro Banda San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015