Difference between revisions of "Duke of Connaught's Own Band Club"

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Line 9: Line 9:
  
 
Dak iż-żmien is-servizzi lokali tar-raħal kienu tnejn, il-festa titular ta’ Santa Liena u l-festa sekondarja tal-Madonna tad-Duttrina. Fil-bidu tal-wild tal-ewwel Banda Karkariża, Mro.Tommaso Galea kkompona diversi marċi proċessjonili li għadna nitpaxxew bihom sal-lum. Ikkompona wkoll l-ewwel Inno di Gloria għal Sant’ Elena, kapulavur ieħor ta’ dan is-surmast u fundatur tal-Banda.
 
Dak iż-żmien is-servizzi lokali tar-raħal kienu tnejn, il-festa titular ta’ Santa Liena u l-festa sekondarja tal-Madonna tad-Duttrina. Fil-bidu tal-wild tal-ewwel Banda Karkariża, Mro.Tommaso Galea kkompona diversi marċi proċessjonili li għadna nitpaxxew bihom sal-lum. Ikkompona wkoll l-ewwel Inno di Gloria għal Sant’ Elena, kapulavur ieħor ta’ dan is-surmast u fundatur tal-Banda.
 +
 +
>>> tommaso galea <<<
 +
 +
Fl-1881, il-Banda bidlet l-isem għall-ewwel darba u konna nsibuha bħala “Societa Filarmonica di Birchircara.” L-ewwel sede tas-Soċjeta` nsibuha fi triq Dejqa viċin il-Pjazza. Sewwa sew fejn illum hemm il-Maħżen tal-Għaqda tal-Armar Sant’ Elena. Il-Każin kien jismu hekk: “Casino e Scuola, 24, Strada Sant’ Elena, Birchircara.”
 +
 +
>>> capt Kazin 1 <<<
 +
 +
Fl-1890, il-Banda bidlet isimha għat-tieni darba u ġie jisimha: “Societa` Filarmonica L’Alleanza.” Fattur għaliex inbiedel l-isem kien il-politikali dak iż-żmien kienet fattur ewlieni li kien jaffetwa l-mentalita` tan-nies anke fid-deċiżżjonijiet li jittieħdu fis-soċjeta` Maltija, inkluż fil-każini tal-baned.
 +
 +
Fl-istess sena, f’Birkirkara rajna t-twelid tat-tieni Banda Karkariza bl-isem ta’: “Filarmonica La Stella”/ Din is-Soċjeta` twaqfet wara, li fil-Banda tagħna li dak iż-żmien kien jisimha “L’Alleanza,” Mro. Tommaso Galea ddgħajjef minn saħħtu, u xi bandisti ndunaw li l-entuzjazmu għall-banda naqas sew. Ħallew il-Banda tagħna u fetħu din il-Banda, La Stella. L-ewwel surmast ta’ din il-Banda kien [[Mro. Gavino Camilleri]]. Aktarx li l-isem ta’ “La Stella” huwa marbut mal-festa sekondarja tal-Madonna tad-Duttrina. Biss l-isem “La Stella” żgur ingħata minħabba l-arma tal-kunjom Bugeja għall-Maestro di Capella tal-Kolleġġjata Elenjana [[Riccardo Bugeja]].
 +
 +
Is-sede ta’ din il-Banda kien jisimha hekk: “Casino e Scuola, 28, Strada Reale, Birchircara.” Din il-Banda bidlet is-sede fl-1900 u l-indirizz il-ġdid kien jaqra: “Casino e Scuola, 30 Strada Reale, Birchircara. Wieħed mis-servizzi ta’ din il-Banda kien fil-funeral tal-funadur tal-Banda tagħna, Mro.Tommaso Galea, meta ż-żewġ baned Karkariżi tawh l-aħħar tislima fl-14 ta’ Ġunju tal-1893.
 +
 +
>>> La Stella <<<
 +
 +
Fl-1895, l-isem tal-Banda reġa’ nbiedel għal: “Societa` Filarmonica Sant’ Elena”. Erba’ snin wara, s-surmast tal-Banda tagħna kien [[Mro. Raffaele Ricci]]. Dan is-surmast jibqa’ magħruf għal kapulavur ta’ innu l-kbir li kiteb għal Santa Liena. Dan l-innu l-kbir kiber fil-popolarita` tiegħu matul is-snin, tant li għadu jindaqq b’mod regolari sal-lum il-ġurnata. Huwa wieħed mill-isbaħ innijiet li nsibu fil-Ġżejjer Maltin. Mro. Raffaele Ricci kiteb ukoll diversi marċi, marċi proċessjonali u  sinfoniji li llum il-ġurnata għadhom miġbura b’għożża kbira fl-arkivju tas-Secjeta`.
 +
 +
>>> St Elena Inno Gdi Gloria <<<
 +
>>> Banda Ricci <<<
 +
 +
Wieħed mis-servizzi li jibqa’ mfakkar kien meta waslet il-qanpiena l-kbira fl-1901. Din kienet il-qanpiena li nħadmet qabel dik li għandna issa.
  
 
== Organisation ==
 
== Organisation ==

Revision as of 06:17, 19 March 2020

Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

History

             KAŻIN SANTA LIENA, BANDA DUKE OF CONNAUGHT’S OWN, BIRKIRKARA (A.D. 1865) 
 

>>> arma <<<

L-ewwel soċjeta` mużikali f’Birkirkara ġiet imwaqqfa fis-sena 1865. Il-Fundatur ta’ din il-Banda kien Mro.Tommaso Galea, l-ewwel surmast tal-Banda. Sa minn sentejn qabel, dilettanti fil-mużika Karkariżi kienu jitħarġu l-mużika taħt is-Sur Karm Borg sakemm ġie deċiż li Birkirkara jkollha Banda bħal ftit irħula oħra li kienu diġa ġew imwaqqfa. Il-Banda ġiet imsemmija bħala “Filarmonica Sant’ Elena”. L-ewwel programm mużikali tal-Banda sar fil-Festa ta’ Santa Liena tal-1865 fi Pjazza Sant’ Elena, Birkirkara.

Dak iż-żmien is-servizzi lokali tar-raħal kienu tnejn, il-festa titular ta’ Santa Liena u l-festa sekondarja tal-Madonna tad-Duttrina. Fil-bidu tal-wild tal-ewwel Banda Karkariża, Mro.Tommaso Galea kkompona diversi marċi proċessjonili li għadna nitpaxxew bihom sal-lum. Ikkompona wkoll l-ewwel Inno di Gloria għal Sant’ Elena, kapulavur ieħor ta’ dan is-surmast u fundatur tal-Banda.

>>> tommaso galea <<<

Fl-1881, il-Banda bidlet l-isem għall-ewwel darba u konna nsibuha bħala “Societa Filarmonica di Birchircara.” L-ewwel sede tas-Soċjeta` nsibuha fi triq Dejqa viċin il-Pjazza. Sewwa sew fejn illum hemm il-Maħżen tal-Għaqda tal-Armar Sant’ Elena. Il-Każin kien jismu hekk: “Casino e Scuola, 24, Strada Sant’ Elena, Birchircara.”

>>> capt Kazin 1 <<<

Fl-1890, il-Banda bidlet isimha għat-tieni darba u ġie jisimha: “Societa` Filarmonica L’Alleanza.” Fattur għaliex inbiedel l-isem kien il-politikali dak iż-żmien kienet fattur ewlieni li kien jaffetwa l-mentalita` tan-nies anke fid-deċiżżjonijiet li jittieħdu fis-soċjeta` Maltija, inkluż fil-każini tal-baned.

Fl-istess sena, f’Birkirkara rajna t-twelid tat-tieni Banda Karkariza bl-isem ta’: “Filarmonica La Stella”/ Din is-Soċjeta` twaqfet wara, li fil-Banda tagħna li dak iż-żmien kien jisimha “L’Alleanza,” Mro. Tommaso Galea ddgħajjef minn saħħtu, u xi bandisti ndunaw li l-entuzjazmu għall-banda naqas sew. Ħallew il-Banda tagħna u fetħu din il-Banda, La Stella. L-ewwel surmast ta’ din il-Banda kien Mro. Gavino Camilleri. Aktarx li l-isem ta’ “La Stella” huwa marbut mal-festa sekondarja tal-Madonna tad-Duttrina. Biss l-isem “La Stella” żgur ingħata minħabba l-arma tal-kunjom Bugeja għall-Maestro di Capella tal-Kolleġġjata Elenjana Riccardo Bugeja.

Is-sede ta’ din il-Banda kien jisimha hekk: “Casino e Scuola, 28, Strada Reale, Birchircara.” Din il-Banda bidlet is-sede fl-1900 u l-indirizz il-ġdid kien jaqra: “Casino e Scuola, 30 Strada Reale, Birchircara. Wieħed mis-servizzi ta’ din il-Banda kien fil-funeral tal-funadur tal-Banda tagħna, Mro.Tommaso Galea, meta ż-żewġ baned Karkariżi tawh l-aħħar tislima fl-14 ta’ Ġunju tal-1893.

>>> La Stella <<<

Fl-1895, l-isem tal-Banda reġa’ nbiedel għal: “Societa` Filarmonica Sant’ Elena”. Erba’ snin wara, s-surmast tal-Banda tagħna kien Mro. Raffaele Ricci. Dan is-surmast jibqa’ magħruf għal kapulavur ta’ innu l-kbir li kiteb għal Santa Liena. Dan l-innu l-kbir kiber fil-popolarita` tiegħu matul is-snin, tant li għadu jindaqq b’mod regolari sal-lum il-ġurnata. Huwa wieħed mill-isbaħ innijiet li nsibu fil-Ġżejjer Maltin. Mro. Raffaele Ricci kiteb ukoll diversi marċi, marċi proċessjonali u sinfoniji li llum il-ġurnata għadhom miġbura b’għożża kbira fl-arkivju tas-Secjeta`.

>>> St Elena Inno Gdi Gloria <<< >>> Banda Ricci <<<

Wieħed mis-servizzi li jibqa’ mfakkar kien meta waslet il-qanpiena l-kbira fl-1901. Din kienet il-qanpiena li nħadmet qabel dik li għandna issa.

Organisation

Band Masters

No Band Master From Until
01 Mro. Tommaso Galea 1865 1893
02 Mro. Antonio Micallef 1894 1897
03 Mro. Chev. Raffaele Ricci 1898 1903
04 Mro. Ġiuseppe Tufigno 1904
05 Mro. Salvatore Mallia 1905 1906
06 Mro. Chev. Alfred P. Hare 1907 1910
07 Mro. Ferdinando Camilleri 1911
08 Mro. Francesco Xuereb 1912 1914
09 Mro. Vincenzo Costa 1915 1918
10 Mro. Francesco Xuereb 1919 1935
11 Mro. Filippo Ciappara 1936 1945
12 Maġġur Anthony Aquilina 1946 1956
13 Mro. Carmelo Brincat 1957 1967
14 Mro. Emanuel Brincat 1968 1976
15 Mro. Andrew Coleiro 1977 2008
16 Mro. Roderick Bugeja 2008 2017
17 Mro. Auerlio Belli 2017

Presidents

No Presidents From Until
01 Costantino Fenech 1883 1897
02 Oro. Francesco Briffa 1898 1901
03 Dr. Alfred Parnis LL.D 1902 1914
04 Dr.Tommaso Fenech LL.D. 1915 1919
05 Dr.Francesco Buhagiar LL.D. 1920 1923
06 Alfons Cauchi 1924 1934
07 Dr.Edgar Buhagiar LL.D. 1935 1947
08 Karm Mizzi 1948 1949
09 Dr.William Buhagiar LL.D. 1950
10 John Micallef 1951
11 Dr.Alfred Laferla M.D. 1952 1954
12 Dr.Paul Borg Olivier M.D. 1955 1956
13 Dr.Joseph Fenech LL.D. 1957 1958
14 Dr.Paul Borg Olivier M.D. M.P. 1959 1972
15 Dr.Joe M. Fenech LL.D. M.P. 1973 2005
16 Dr.Crmelo C.Chircop B.A. LL.D. 2005 2015
15 Dr.Christopher J. Micallef B. E.D Hons 2016

Secretaries

Treasurers

No Treasurers From Until
01 Mario Meli 2015
02 Frederick Zammit 2016

Band Commissions

Band Activities Overseas

Historical Events in which the Band participated

Song Festivals, Events or Drama Activies

Annual Concerts

Annual Musical Activities

Recorded releases (LPs, Cassettes and CDs)

Cd's

No Name of Cd's Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Duke Of Connaught's Own Band - Maltese Popular Marches (1989) - Mall-Briju Elenjan - Duke of Connaught's Own Band, Birkirkara (1989) 1989 *
02 Festive Marches - Marċi Brijuzi -Maltese Popular Marches (1998) - Il-Festa Maltija - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 1998 *
03 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Lejliet it-Tielet Millenju (1999) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 1999 *
04 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Bis-Salib Int Irbaħt (2003) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2003 *
05 Festive Marches - Marċi Brijużi (2005) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2005 *
06 Festive Marches - Marċi Brijużi (2009) (Annual Concert 2009) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2009 *
07 Festive Marches - Marċi Brijużi (2011) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2011 *
08 Festive Marches - Marċi Brijużi (2015) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2015 *
09 Festive Marches - Marċi mill-Arkivju (2015) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2015 *

Others

No Name of Cd's Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Akkademja Vokali u Strumentali fl-okkażjoni ta' l-1675 Anniversarju mill-Glorifikazzjoni tal-Padruna Tagħna Santa Liena (2003) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2003 *

Programmes and Publications

Memorials

External links