Alfred Farrugia (bandmaster)

From M3P
Revision as of 07:43, 29 November 2021 by Axiaqm (talk | contribs) (Arranged Page: Alfred Farrugia (bandmaster))
Jump to navigation Jump to search

Template:Clean

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.
Mro. Alfred Farrugia A.(Mus.)L.C.M.

Mro. Alfred Farrugia A.(Mus.)L.C.M. twieled iż-Żurrieq fis-7 ta’ Lulju, 1960. Imwieled f’familja mużikali, beda jistudja l-mużika minn età żgħira ħafna ma’ missieru John li hu stess kien mużiċist magħruf.

Żijuh Mro. Joseph M. Bilocca kien influwenti ħafna biex tah ħjiel u pariri lejn id-direzzjoni. Fl-1973, Mro. Farrugia ngħaqad mal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria taż-Żurrieq bħala plejer tal-Althorn.

Fl-1976, studja l-Euphonium biex jieħu post il-irtirat Carmelo Sacco. Kompla l-istudji tiegħu tat-teorija mużikali ma’ Mro. Carmelo Pace u taħt it-tagħlim tiegħu kiseb l-A.(Mus.)L.C.M. Diploma fl-1982.

Fl-istess ħin, awto mgħallem, kiseb il-Grad 8 prattiku fl-Istudji Euphonium mill-A.B.R.S.M. Fl-1981, ingħaqad mal-Banda AFM g[al xi snin taħt id-direzzjoni tal-Mro. Anthony Chircop. Fl-1982, inħatar ukoll bħala Assistent Direttur u għalliem tal-mużika mal-Każin tal-Banda Queen Victoria AD 1865.

Wara xi snin, kompla jistudja t-teorija ma Mro. Ronnie Debattista, taħt it-tagħlim tiegħu, kiseb il-L.(Mus.) L.C.M. Diploma fl-1993. Fl-1991, inħatar bħala t-8 surmast tal-Każin tal-Banda Queen Victoria AD1865, wara Mro. Emmanuel Bugeja wara li rtira. Il-Banda kompliet is-suċċess kbir u l-kisbiet tagħha billi daqqet stili ġodda ta’ mużika li jvarjaw ir-repertorju mużikali taħt id-direzzjoni tiegħu, linja ta’ kunċerti kbar memorabbli u ambizzjużi f’diversi teatri prominenti, knejjes u swali tal-kunċerti lokalment u barra.

Fl-1 ta’ Ġunju 2016, huwa ngħata Ġieħ iż-Żurrieq mill-Kunsill taż-Żurrieq għall-inizjattiva tiegħu li jgħallem u jinkludi persunal bi bżonnijiet speċjali fil-banda u għall-kontribut tiegħu lejn it-tixrid tal-kultura mużikali lokalment u barra. Mill-2014, huwa rreġistrat bħala għalliem tal-mużika fl-Iskejjel Medji tal-Gvern. F’Jannar 2018, beda jagħmel parti minn The New Choral Singers bħala korista fis-sezzjoni tal-Bass. Sal-lum ikkompona ’l fuq minn 100 marċ tal-festi Maltin fi stili differenti, 14-il marċ funebri, 2 marċi purċissjonali, 2 Waltzes tal-Għid, Poeżija Sinfonika tal-Vittorji Victoria, Beatle Mania Medley, Cor Unum Suite, introitus F’ Jum il-Festa tal-Madonna. tal-Karmnu, Ceremonial Suite 2006, A Triumphant Impression prelude, President's Jubilee Rhapsody, 'L-Ewwel Banda Zurrieqija 150 Sena ta' Storja Kontinwa' Overture, Racconto Sinfonico Giubileo D'Argento u Ave Maria.

Ħafna mill-marċi tiegħu huma rrekordjati fuq diversi CDs. Carols from Malta / ‘Għanjiet tal-Milied minn Malta’ hija partikolari u CD unika rreġistrata fl-1996 li tinkludi diversi għanjiet tradizzjonali kollha rranġati minn Mro. Alfred Farrugia. Mro. Farrugia arrikkiet l-arkivji mużikali tal-Każin tal-Banda Queen Victoria taż-Żurrieq u ħafna każini tal-baned oħra madwar Malta, Għawdex u barra minn Malta b’ħafna arranġamenti oħra għal baned sinfoniċi, mużika ensemble u brass bands.

Kien ukoll Direttur għal xi snin tal-Każin Banda San Ġużepp ta’ Ħal Kirkop Soċjeta Mużikali San Ġużepp (Ħal Kirkop) u Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja tan-Naxxar.

Huwa miżżewweġ lil Ġeorġina nee’ Mangion, u għandu żewġt itfal Mauro u Elysienne. Ibnu Mauro Farrugia li mexa fuq il-passi tiegħu fil-mużika.