Difference between revisions of "Alfred Farrugia (bandmaster)"

From M3P
Jump to navigation Jump to search
(Soċjeta Mużikali San Ġużepp (Ħal Kirkop))
(Arranged Page: Alfred Farrugia (bandmaster))
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{cleanup}}
{{cleanup}}
{{stub}}
{{MT}}
[[File: alfredfarrugia.jpg|250px|thumb|right|Mro. Alfred Farrugia A.(Mus.)L.C.M.]]
[[File: alfredfarrugia.jpg|250px|thumb|right|Mro. Alfred Farrugia A.(Mus.)L.C.M.]]
'''Mro. Alfred Farrugia''' A.(Mus.)L.C.M. was born in [[Żurrieq]] on  7 July, 1960. Born in a musical family, he started studying music at a very young age with his father John who was a reknowned musician himself.  
'''Mro. Alfred Farrugia''' A.(Mus.)L.C.M. twieled [[iż-Żurrieq]] fis-7 ta’ Lulju, 1960. Imwieled f’familja mużikali, beda jistudja l-mużika minn età żgħira ħafna ma’ missieru John li hu stess kien mużiċist magħruf.


His uncle [[Mro. Joseph M. Bilocca]] was very influential in giving him hints and advices towards conducting. In 1973, Mro. Farrugia joined the [[Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria]] of Żurrieq as an Althorn player.  
Żijuh Mro. [[Joseph M. Bilocca]] kien influwenti ħafna biex tah ħjiel u pariri lejn id-direzzjoni. Fl-1973, Mro. Farrugia ngħaqad mal-[[Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria]] taż-Żurrieq bħala plejer tal-Althorn.


In 1976, he studied the Euphonium to replace the retired Carmelo Sacco. He continued his musical theory studies with [[Mro. Carmelo Pace]] and under his tuition he achieved the A.(Mus.)L.C.M. Diploma in 1982.  
Fl-1976, studja l-Euphonium biex jieħu post il-irtirat Carmelo Sacco. Kompla l-istudji tiegħu tat-teorija mużikali ma’ Mro. [[Carmelo Pace]] u taħt it-tagħlim tiegħu kiseb l-A.(Mus.)L.C.M. Diploma fl-1982.


In the same time, self-taught, he achieved the Grade 8 practical in Euphonium Studies from the A.B.R.S.M. In 1981, he joined the AFM Band for some years under the direction of [[Mro. Anthony Chircop]]. In 1982, he was also appointed as Assistant Conductor and music teacher with the Queen Victoria Band Club AD1865.
Fl-istess ħin, awto mgħallem, kiseb il-Grad 8 prattiku fl-Istudji Euphonium mill-A.B.R.S.M. Fl-1981, ingħaqad mal-Banda AFM g[al xi snin taħt id-direzzjoni tal-Mro. [[Anthony Chircop]]. Fl-1982, inħatar ukoll bħala Assistent Direttur u għalliem tal-mużika mal-Każin tal-Banda Queen Victoria AD 1865.


[[File:faralfred.jpg|400px|thumb|left|Mro. Alfred Farrugia conducted  The Queen Victoria Band Club]]
Wara xi snin, kompla jistudja t-teorija ma Mro. [[Ronnie Debattista]], taħt it-tagħlim tiegħu, kiseb il-L.(Mus.) L.C.M. Diploma fl-1993. Fl-1991, inħatar bħala t-8 surmast tal-Każin tal-Banda Queen Victoria AD1865, wara Mro. [[Emmanuel Bugeja]] wara li rtira. Il-Banda kompliet is-suċċess kbir u l-kisbiet tagħha billi daqqet stili ġodda ta’ mużika li jvarjaw ir-repertorju mużikali taħt id-direzzjoni tiegħu, linja ta’ kunċerti kbar memorabbli u ambizzjużi f’diversi teatri prominenti, knejjes u swali tal-kunċerti lokalment u barra.
After some years, he continued his theory studying with [[Mro. Ronnie Debattista]], under his tuition, he achieved the L.(Mus.)L.C.M. Diploma in 1993. In 1991, he was appointed as the 8th conductor of the Queen Victoria Band Club AD1865, succeeding [[Emmanuel Bugeja|Mro. Emmanuel Bugeja]] after his retirement. The Band continued its great success and acheivements by playing new styles of music varying the musical repertoire under his direction, a line of great memorable and ambitious concerts in various prominent theatres, churches and concert halls locally and abroad.  


On 1st June 2016, he was awarded ‘Ġieħ iż-Żurrieq’ from the Żurrieq Council for his initiative to teach and include special needs personnel in the band and for his contribution towards the spread of music culture locally and abroad. Since 2014, he is enrolled as a music teacher in Government Middle Schools. In January 2018, he started to make part of The New Choral Singers as a chorister in the Bass section. Till today, he composed over 100 maltese festive marches in different styles, 14 funeral marches, 2 processional marches, 2 Easter Waltzes, Victorian Victories Symphonic Poem, Beatle Mania Medley, Cor Unum Suite, an introitus F’ Jum il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu, Ceremonial Suite 2006, A Triumphant Impression prelude, President’s Jubilee Rhapsody, ‘L-Ewwel Banda Zurrieqija 150 Sena ta’ Storja Kontinwa’ Overture, Racconto Sinfonico Giubileo D’Argento u Ave Maria.
Fl-1 ta’ Ġunju 2016, huwa ngħata '''Ġieħ iż-Żurrieq''' mill-Kunsill taż-Żurrieq għall-inizjattiva tiegħu li jgħallem u jinkludi persunal bi bżonnijiet speċjali fil-banda u għall-kontribut tiegħu lejn it-tixrid tal-kultura mużikali lokalment u barra. Mill-2014, huwa rreġistrat bħala għalliem tal-mużika fl-Iskejjel Medji tal-Gvern. F’Jannar 2018, beda jagħmel parti minn The New Choral Singers bħala korista fis-sezzjoni tal-Bass. Sal-lum ikkompona ’l fuq minn 100 marċ tal-festi Maltin fi stili differenti, 14-il marċ funebri, 2 marċi purċissjonali, 2 Waltzes tal-Għid, Poeżija Sinfonika tal-Vittorji Victoria, Beatle Mania Medley, Cor Unum Suite, introitus F’ Jum il-Festa tal-Madonna. tal-Karmnu, Ceremonial Suite 2006, A Triumphant Impression prelude, President's Jubilee Rhapsody, 'L-Ewwel Banda Zurrieqija 150 Sena ta' Storja Kontinwa' Overture, Racconto Sinfonico Giubileo D'Argento u Ave Maria.


Most of his marches are recorded on various CDs. Carols from Malta / ‘Għanjiet tal-Milied minn Malta’ is particular and a unique CD recorded in 1996 including various traditional carols all arranged by Mro. Alfred Farrugia. Mro. Farrugia enriched the musical archives of the Queen Victoria Band Club of Żurrieq and many other bandclubs around Malta, Gozo and abroad with many other arrangements for symphonic bands, ensemble music and brass bands.  
Ħafna mill-marċi tiegħu huma rrekordjati fuq diversi CDs. Carols from Malta / ‘Għanjiet tal-Milied minn Malta’ hija partikolari u CD unika rreġistrata fl-1996 li tinkludi diversi għanjiet tradizzjonali kollha rranġati minn Mro. Alfred Farrugia. Mro. Farrugia arrikkiet l-arkivji mużikali tal-Każin tal-Banda Queen Victoria taż-Żurrieq u ħafna każini tal-baned oħra madwar Malta, Għawdex u barra minn Malta b’ħafna arranġamenti oħra għal baned sinfoniċi, mużika ensemble u brass bands.


He was also Conductor for some years of St. Joseph Band Club of Kirkop [[Soċjeta Mużikali San Ġużepp (Ħal Kirkop)]] and [[Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja]] of [[Naxxar]].  
Kien ukoll Direttur għal xi snin tal-Każin Banda San Ġużepp ta’ Ħal Kirkop [[Soċjeta Mużikali San Ġużepp (Ħal Kirkop)]] u [[Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja]] tan-[[Naxxar]].


He is married to Ġeorġina nee’ Mangion, and have two children Mauro and Elysienne. His son [[Mauro Farrugia]] who followed his steps in musica.
Huwa miżżewweġ lil Ġeorġina nee’ Mangion, u għandu żewġt itfal Mauro u Elysienne. Ibnu [[Mauro Farrugia]] li mexa fuq il-passi tiegħu fil-mużika.


 
{{DEFAULTSORT: Farrugia, Alfred}}
{{DEFAULTSORT: Farrugia, Alfred}}
[[Category:A-Z of the Malta Music Scene]]
[[Category:A-Z of the Malta Music Scene]]
[[Category:Bandmasters]]
[[Category:Bandmasters]]
[[Category:Born in 1960]]
[[Category:Born in 1960]]

Latest revision as of 07:44, 29 November 2021

Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.
Mro. Alfred Farrugia A.(Mus.)L.C.M.

Mro. Alfred Farrugia A.(Mus.)L.C.M. twieled iż-Żurrieq fis-7 ta’ Lulju, 1960. Imwieled f’familja mużikali, beda jistudja l-mużika minn età żgħira ħafna ma’ missieru John li hu stess kien mużiċist magħruf.

Żijuh Mro. Joseph M. Bilocca kien influwenti ħafna biex tah ħjiel u pariri lejn id-direzzjoni. Fl-1973, Mro. Farrugia ngħaqad mal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria taż-Żurrieq bħala plejer tal-Althorn.

Fl-1976, studja l-Euphonium biex jieħu post il-irtirat Carmelo Sacco. Kompla l-istudji tiegħu tat-teorija mużikali ma’ Mro. Carmelo Pace u taħt it-tagħlim tiegħu kiseb l-A.(Mus.)L.C.M. Diploma fl-1982.

Fl-istess ħin, awto mgħallem, kiseb il-Grad 8 prattiku fl-Istudji Euphonium mill-A.B.R.S.M. Fl-1981, ingħaqad mal-Banda AFM g[al xi snin taħt id-direzzjoni tal-Mro. Anthony Chircop. Fl-1982, inħatar ukoll bħala Assistent Direttur u għalliem tal-mużika mal-Każin tal-Banda Queen Victoria AD 1865.

Wara xi snin, kompla jistudja t-teorija ma Mro. Ronnie Debattista, taħt it-tagħlim tiegħu, kiseb il-L.(Mus.) L.C.M. Diploma fl-1993. Fl-1991, inħatar bħala t-8 surmast tal-Każin tal-Banda Queen Victoria AD1865, wara Mro. Emmanuel Bugeja wara li rtira. Il-Banda kompliet is-suċċess kbir u l-kisbiet tagħha billi daqqet stili ġodda ta’ mużika li jvarjaw ir-repertorju mużikali taħt id-direzzjoni tiegħu, linja ta’ kunċerti kbar memorabbli u ambizzjużi f’diversi teatri prominenti, knejjes u swali tal-kunċerti lokalment u barra.

Fl-1 ta’ Ġunju 2016, huwa ngħata Ġieħ iż-Żurrieq mill-Kunsill taż-Żurrieq għall-inizjattiva tiegħu li jgħallem u jinkludi persunal bi bżonnijiet speċjali fil-banda u għall-kontribut tiegħu lejn it-tixrid tal-kultura mużikali lokalment u barra. Mill-2014, huwa rreġistrat bħala għalliem tal-mużika fl-Iskejjel Medji tal-Gvern. F’Jannar 2018, beda jagħmel parti minn The New Choral Singers bħala korista fis-sezzjoni tal-Bass. Sal-lum ikkompona ’l fuq minn 100 marċ tal-festi Maltin fi stili differenti, 14-il marċ funebri, 2 marċi purċissjonali, 2 Waltzes tal-Għid, Poeżija Sinfonika tal-Vittorji Victoria, Beatle Mania Medley, Cor Unum Suite, introitus F’ Jum il-Festa tal-Madonna. tal-Karmnu, Ceremonial Suite 2006, A Triumphant Impression prelude, President's Jubilee Rhapsody, 'L-Ewwel Banda Zurrieqija 150 Sena ta' Storja Kontinwa' Overture, Racconto Sinfonico Giubileo D'Argento u Ave Maria.

Ħafna mill-marċi tiegħu huma rrekordjati fuq diversi CDs. Carols from Malta / ‘Għanjiet tal-Milied minn Malta’ hija partikolari u CD unika rreġistrata fl-1996 li tinkludi diversi għanjiet tradizzjonali kollha rranġati minn Mro. Alfred Farrugia. Mro. Farrugia arrikkiet l-arkivji mużikali tal-Każin tal-Banda Queen Victoria taż-Żurrieq u ħafna każini tal-baned oħra madwar Malta, Għawdex u barra minn Malta b’ħafna arranġamenti oħra għal baned sinfoniċi, mużika ensemble u brass bands.

Kien ukoll Direttur għal xi snin tal-Każin Banda San Ġużepp ta’ Ħal Kirkop Soċjeta Mużikali San Ġużepp (Ħal Kirkop) u Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja tan-Naxxar.

Huwa miżżewweġ lil Ġeorġina nee’ Mangion, u għandu żewġt itfal Mauro u Elysienne. Ibnu Mauro Farrugia li mexa fuq il-passi tiegħu fil-mużika.