Quddiesa ta' San Geatano (2017)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Quddiesa ta' San Gejtanu - Mill-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun - (2017)
No Hymns Lyrics Composer Productions Recording Studio Recording Engineer Techical Assistent Year
01 Id-Dawl Ta' Alla Anselm Sciberras Mro. Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina, VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
02 Mulej Ħniena Mro. Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
03 Gloria Mro. Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
04 Alleluja Mro. Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
05 Mal-Qamħ u mal-Għeneb Anselm Sciberras Mro. Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
06 Qaddies Mro. Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
07 Glorja Lill-Ħaruf Anselm Sciberras Mro. Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
08 Ħaruf ta' Alla Mro. Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
09 Madwar il-Mejda Anselm Sciberras Mro. Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
Innu San Gejtanu Dun Frans Camilleri [[Mro. Anton Muscat Azzopardi] Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017