Marċi Brijużi - Snin Ta' Supremazija - Cd. No.1 - Marċi Brijjużi - Mill-Banda - Għaqda Mużikali Sant' Elena, Birkirkara (2002)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year Sponsor
01 Innu Marċ Sant Elena John Ivan Borg Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Mro. Tony Carbonaro
02 Mr. Nipsnovak Joseph Vella Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Victor Debono
03 Kumm. Armar u Żgħażagħ Elenjani 2002 David Agius (bandmaster) Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Kumm. Armar u Żgħażagħ Elenjani
04 ConRit - MonJu Charles Mizzi Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Connie Cilia, Ritienne Schembri, Julie Mary Fenech, Monique Saliba
05 Snin ta' Suċċessi Tony Carbonaro Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Frank Fenech, Renald Borg
06 Dylan John Ivan Borg Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Benny Pisani
07 Ġużeppi ta' Mabli Emmanuel Bugeja Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Amabile Borg
08 La Belle Helena John Theuma Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Joseph Borg
09 Għal Dejjem tal-Patruna Raymond Fenech Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Mario Pace, Willie Caruana
10 The Crown Ronnie Pisani Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Victor Schembri, Charles Buhagiar
11 Elena Gabriel Muscat Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Carmelo Axiaq
12 Green Banner Paul Schembri Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Frans Pullicino, John Debono
13 Grazzi Ma John Mamo Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Joe Barbara
14 Innu tal-Banda Sant' Elena Ġiuseppe Busuttil Għaqda Mużikali Sant' Elena VF Recording Studios Vanni Farrugia 2002 Mro. Chev. Tony Carbonaro