Hymns - Festive Marches - Innijiet - Marċi Brijużi - Santa Marija l-Għaxqa ta' Qlubna - Mill Għaqda Mużikali Santa Marija Dingli - 25 Sena ta' Arti u Mużika 1985 - 2010

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01* Tislima Lil Marija Assunta Richard Bugeja Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli) PRO Studios John Cauchi 2010
02 25 Sena Banda Richard Bugeja Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli) PRO Studios John Cauchi 2010
03 Antonia William Debattista Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli) PRO Studios John Cauchi 2010
04 25 Sena Bandist Jesmond Azzopardi Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli) PRO Studios John Cauchi 2010
05 Marija In-Naxxarija Anthony Aquilina Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli) PRO Studios John Cauchi 2010
06 Tal-Werżieq Alphonse M.Vella Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli) PRO Studios John Cauchi 2010
07 Il-Landier Richard Bugeja Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli) PRO Studios John Cauchi 2010
08 Tal-Pitrolju Luigi Bongailas Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli) PRO Studios John Cauchi 2010
09 Justine & Julian Andrew Coleiro Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli) PRO Studios John Cauchi 2010
10 Zorro Anthony Aquilina Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli) PRO Studios John Cauchi 2010
11 Għanja ta' Tifħir lil Marija Assuta Richard Bugeja Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli) PRO Studios John Cauchi 2010
12 Innu Marċ Viva l-Banda Richard Bugeja Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli) PRO Studios John Cauchi 2010
13* Innu tal-Banda Anġelo Pace Għaqda Mużikali Santa Marija (Dingli) PRO Studios John Cauchi 2010