Għaqda Mużikali Sant' Anna Wied il-Għajn A.D. 1994

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

Storja tal-Banda Għaqda Mużikali Sant' Anna

Għaqda Mużikali Sant' Anna - A.D. 1994

L-ewwel laqgħa sabiex tiġi ffurmata Banda ġewwa Wied il-Għajn jew kif nafhua aktar illum Marsaskala saret nħar it-18 ta’ Awwissu 1994, jiġifieri ftit ġimgħat wara l-festa filwaqt li l-Għaqda ġiet imwaqqfa uffiċjalment nħar il-11 ta' Diċembru 1994 bl-ewwel President ikun Ġużeppi Spagnol li flimkien ma’ Joseph Micallef, il-President attwali, kienu ż-żewg fundaturi tal-Għaqda.

Is-sena 1995 rat il-banda tipparteċipa għall-ewwel darba fil-festa fejn għamlet b’ suċċess tliet servizzi mużikali.

Ftit tax-xhur qabel ġew irrekordjati sett marċi brijjużi, fosthom l-Innu Marċ tal-Għaqda miktub mis-Surmast John J. Pace li kien l-ewwel Surmast tal-Għaqda wkoll.

Nħar il-Ġimgħa 28 ta’ Lulju, 1995 l-banda daqqet għall-ewwel darba. Dakinħar sa it-tberik tal-banda filwaqt li ġie mżanżan l-ewwel standart tal-Għaqda bil-kulur aħmar, il-kulur tal-Għaqda. Dan l-istandart ġie mpitter mingħajr ħlas mill-artist Nenu Delia miż-Żejtun filwaqt li l-ħjata saret mingħajr ħlas ukoll Dolores Pulis. Spejjeż oħra fosthom il-lasta u l-labarda tħallsu minn Manuel Bajada. Dawn it-tlett benefatturi llum m' għadhomx magħna.

It-tieni impenn tal-banda kien nħar lejlet il-festa, is-Sibt 29 ta’ Lulju, 1995 filwaqt li l-għada l-Ħadd 30 ta’ Lulju sar għall-ewwel darba l-marċ ta' filgħodu ġewwa Wied il-Għajn. Apparti hekk, l-Għaqda stiednet lill-Banda Cittadina Sliema magħrufa aktar bħala Soċjeta Filamonika Sliema sabiex tagħmel marċ nħar il-Ħamis 27 ta’ Lulju, 1995 filwaqt li l-Ħadd filgħaxija tat is-sehem tagħha mall-purċissjoni l-Għaqda Banda Żejtun.

Organisation

Band Masters

No Band Master From Until
01 John J. Pace 1994 2010
02 Ugo Buhagair 2010 2015
03 Johan Debattista 2015

Presidents

No Presidents From Until
01 Ġużeppi Spagnol 1994 2000
02 Anthony Piscopo 2000 2003
03 Dr.Ruben Casingena 2003 2006
04 Joe Micallef 2006 2009
05 Mario Calleja 2009 2010
06 Kevin Bonello 2010 2015
07 Joe Micallef 2015

Secretaries

No Secretaries From Until
01 Ramon Attard 1994 1994
02 Joseph Farrell 1994 1997
03 Joseph Farrugia 1997 1998
04 Edgar Abela 1998 2003
05 Mario Mallia 2003 2023
06 Dr.Ivan Sammut 2003 2005
07 Mario Calleja 2005 2006
08 Matthew Mallia 2006 2007
09 Joseph Filletti 2007 2009
10 Keith Cauchi 2009 2011
11 Joseph Filletti 2011 2016
12 Ryan Portelli 2016 2017
13 Noel Bonello 2018 2019
14 Keziah Ben Ellul 2019
  • Noel Bonello was Ass.Seg and done his duties also.

Treasurers

No Treasurers From Until
01 Joe Micallef 1994 2000
02 John Bartolo 2000 2002
03 David Vella 2002 2003
04 Edgar Abela 2003 2003
05 John A. Gauci 2003 2009
06 John Schembri 2009 2011
07 Jesmond Abela 2011 2016
08 Sandro Portelli 2016 2019
09 Charles Ellul 2019

PRO

No PRO From Until
01 Domnic Azzoprdi 1994 1994
02 Joseph Incorvaja 1994 1996
03 Joseph Farrugia 1996 1998
04 Malcolm Schembri 1998 2009
05 Jesmond Mugliette 2009 2010
06 Malclom Schembri 2010 2017
07 David Spagnol 2017 2018
08 MaryRose Portelli 2018 2019
09 John A. Gauci 2019 2020
10 Keziah Ellul 2020

Band Commissions

Band Activities Overseas

Historical Events in which the Band participated

Song Festivals, Events or Drama Activies

Annual Concerts

Annual Musical Activities

Recorded releases (LPs, Cassettes and CDs)

Cassettes

No Name of Cassettes Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijuzi mill-Banda Għaqda Mużikali Sant' Anna (Wied il-Għajn) (Vol. 01) 1995 *
02 Festive Marches - Marċi Brijuzi mill-Banda Għaqda Mużikali Sant' Anna (Wied il-Għajn) (Vol. 02) 1997 *

Cd's

No Name of Cd's Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Marċi Brijużi 2002 - mill-Banda Għaqda Mużikali Sant' Anna (Wied il-Għajn) (2002) 2002 *
02 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Marċi Brijużi 2004 - mill-Banda Għaqda Mużikali Sant' Anna (Wied il-Għajn) (2004) 2004 *

Programmes and Publications

Memorials

External links